26-3-2021: Zonne-energie wordt de belangrijkste energiebron van Nederland | NIFE Energieadvies

26-3-2021: Zonne-energie wordt de belangrijkste energiebron van Nederland

Zonnepanelen op dak én op land zijn beide nodig om de klimaatdoelstellingen van Nederland te halen. De oproep om te stoppen met het ontwikkelen van zonneparken op land, gisteren in Nieuwsuur, leidt tot verwarring en vertraging, iets waar de Nederlandse energietransitie niet mee wordt geholpen. Dat zegt branche-organisatie Holland Solar.

In 2020 liggen 8 van de 10 zonnepanelen in Nederland op het dak (zie onderstaande toelichting). Meer dan 1 miljoen huishoudens hebben al voor zonnepanelen gekozen. Nederland heeft daarmee naar het percentage huishoudens per land, op Australië na, de meeste zonnepanelen ter wereld op residentiele daken liggen. Het aantal zonnepanelen dat op daken van utiliteitsgebouwen wordt gelegd stijgt ook in hoog tempo. In 2020 is er voor ruim 1 GWp aan zonnepanelen op zakelijke daken aangelegd; dat is 10% van het totaal cumulatief geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland. Daarnaast staan er nog duizenden projecten klaar om geïnstalleerd te worden op de daken van bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dat er nog voor ruim het 7-voudige aan dakprojecten klaar staat om geïnstalleerd te worden.

Zelfs na alle besparingsmaatregelen, windparken op zee en alle zonnepanelen op de daken liggen blijft er een restopgave over. Zoveel energie verbruikt Nederland. Voor die restopgave komen wind op zee en wind- en zon- op land in beeld. Zonneparken bouwen we in Nederland op tijdelijke basis om de klimaatdoelen te halen: aan het einde van het project (maximaal 25 jaar) vervalt de grond naar zijn oorspronkelijke bestemming en wordt het park (zoals in de vergunning met de gemeente is afgesproken) netjes opgeruimd. Er blijven dus geen funderingen of andere materialen in de grond achter. Tegen die tijd zullen de daken de rol van deze zonneparken kunnen overnemen en heeft Nederland wel 25 jaar eerder stappen kunnen maken om haar energievoorziening te verduurzamen.

Bron: Energienieuws