27-07-2021: SAH binnenkort ook voor gemengde VvE’s | NIFE Energieadvies

27-07-2021: SAH binnenkort ook voor gemengde VvE’s

Op 1 oktober 2021 gaat de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) uitbreiden. Zo mogen dan naast verhuurders ook gemengde Vereniging van Eigenaars (VvE’s) gebruik maken van de regeling. In een gebouw met een gemengde VvE wonen huurders en eigenaar-bewoners. Het budget van de regeling is met € 1 miljoen verhoogd.

Door de aanpassingen sluit de regeling beter aan op de behoefte van de markt. Andere belangrijke aanpassingen zijn:

  • Als aanvrager (verhuurder of gemengde VvE) mag u straks ook subsidie aanvragen om de aanschaf van een volledig elektrisch kooktoestel te vergoeden aan uw bewoners. In de huidige SAH is een elektrisch kooktoestel niet subsidiabel.
  • Naast dat u subsidie mag aanvragen om aan te sluiten op het warmtenet, mag u vanaf 1 oktober ook een individuele aansluiting en een centrale aansluiting combineren. U mag dan de subsidie voor het koppelen van het inpandige leidingstelsel aanvragen onder de aansluitkosten.
  • U mag de kosten voor de aanleg van het inpandige leidingstelsel onder bepaalde omstandigheden opvoeren als aansluitkosten in plaats van inpandige woningkosten. Dit is mogelijk als u optreedt als doorleverancier of als het eigendom of beheer van deze leidingen overgaat naar de warmteleverancier.

Achtergrond

De SAH stimuleert dat woningen sneller aardgasvrij gemaakt worden voor koken en verwarmen, op een manier waardoor wonen betaalbaar blijft. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SAH uit in opdracht van het ministerie van BZK. De SAH is een stimuleringsregeling die deel uitmaakt van de Startmotor als onderdeel van het Klimaatakkoord.