27-08-2021: ACM: Netbeheerders moeten vaker gebruik maken van congestiemanagement | NIFE Energieadvies

27-08-2021: ACM: Netbeheerders moeten vaker gebruik maken van congestiemanagement

Om de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten beter te benutten kunnen netbeheerders vaker gebruik maken congestiemanagement. Daarom wil de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Netcode Elektriciteit duidelijker vastleggen hoe, wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement moeten toepassen.

De door de ACM voorgestelde wijzigingen staan in het ontwerpbesluit rondom transportschaarste en congestiemanagement dat op 19 augustus in de Staatscourant is gepubliceerd en ter consultatie aan belanghebbenden wordt voorgelegd. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit.

Congestiemanagement houdt in dat netbeheerders de krapte op het elektriciteitsnet oplossen door producenten en afnemers van elektriciteit als dat nodig is een vergoeding te geven als zij helpen het net minder te belasten. Bijvoorbeeld door het tijdelijk verminderen van de invoeding op het net. Congestiemanagement is een tijdelijke maatregel gedurende de periode dat een netbeheerder werkt aan verzwaring van het elektriciteitsnet. Congestiemanagement draagt bij aan de energietransitie doordat er op die manier meer ruimte op het elektriciteitsnet ontstaat, zodat er ook meer wind- en zonneparken aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk.

De ACM wil de Netcode Elektriciteit aanpassen zodat netbeheerders – wanneer daar om gevraagd wordt – in een gebied met congestie vaker en daardoor sneller een aanbod voor transport van elektriciteit doen. De belangrijkste aanpassing is dat alleen als de kosten voor congestiemanagement boven een financiële grens uitkomen of als er een technische grens wordt bereikt waardoor de netbeheerder de betrouwbaarheid van het net niet meer kan borgen, de netbeheerder geen aanbod meer hoeft te doen voor het transport van elektriciteit.

Bron: Energienieuws