27-08-2021: Eerste pilot offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen | NIFE Energieadvies

27-08-2021: Eerste pilot offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen

Voor de kust van Scheveningen start een wereldwijd unieke pilot. Een vooral Nederlands consortium gaat er voor het eerst groene waterstof produceren op een producerend platform.

Windenergie, waterstof en gasinfrastructuur komen samen om de energietransitie offshore mogelijk te maken. Met steun van Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Samenbrengen 3 energiesystemen

PosHYdon is de naam van de pilot, die 3 energiesystemen op de Noordzee bij elkaar brengt. Het gaat om offshore wind, offshore gas en offshore groene waterstof. Voor de energietransitie is dit belangrijk. Elektrolysers op zee zetten de energie van grote offshore windparken om in groene waterstof. Via het huidige gasnetwerk komt het aan land.

Coalitie offshore- en energiepartijen

Binnen PosHYdon werken maar liefst 14 projectpartners samen, waaronder de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en partijen in de energie- en offshore-sector. Penvoerder Nexstep richt zich op ontmanteling en mogelijk hergebruik van infrastructuur. Het platform ligt 13 kilometer uit de kust van Scheveningen. Het doel is om waterstof te produceren met windkracht.

Ervaring met pilot

De pilot moet antwoord geven op een paar belangrijke vragen. Hoe verloopt het invoegen van energiesystemen in de praktijk? Hoe houden de installaties zich in zwaar weer op zee? Hoe presteert de elektrolyser bij wisselend stroomaanbod? De DEI+-regeling maakt het gemakkelijker om de pilot als PosHYdon te organiseren.

Bron: rvo.nl