28-4-2020: Worden lage energieprijzen boemerang? | NIFE Energieadvies

28-4-2020: Worden lage energieprijzen boemerang?

Door de grote hoeveelheden LNG die vanuit Amerika naar Europa wordt verscheept, zijn de prijzen op de spotmarkt gedaald. Ook de weersomstandigheden spelen een rol in de spotprijs, de vraag is namelijk weggevallen door de milde temperaturen maar ook de vraag voor de productie van elektra zijn afgenomen als gevolg van de opwek door zonnepanelen. Ook de prijzen voor de lange termijn staan onder druk, mede doordat de olieprijs sterk onder druk staat.

De laatste weken zijn er vele scheepsladingen LNG vertrokken vanuit Amerika. Het gaat hierbij om een volume van circa 1,3 miljard m³ per week. Het gas is een bijproduct van de winning van schalieolie. Indien de productie van schalieolie in gevaar komt door de sterk teruggelopen vraag naar olie en de hierdoor gedaalde olieprijzen, kan het zijn dat de productie van LNG ook in gevaar zal komen.

Elektriciteit

Door de zeer lage prijzen van daggas is ook de spotprijs van elektra laag omdat er ook veel opwek is van energie van de zon en in mindere mate van de wind. Doordat de prijzen van CO2-emissierechten licht zijn gedaald en zo ook de prijs van kolen, zijn de futureprijzen ook licht gedaald. De daling voor de lange termijncontracten zijn gedaald waarmee er een voortzetting lijkt te zijn van de structurele daling die eerder ingezet was.

Zweden was van plan om per 2022 de laatste kolencentrale te sluiten maar ze lopen voor in de planning, ze sluiten namelijk dit jaar de laatste centrale. In Oostenrijk is verleden week de laatste centrale gesloten en Frankrijk heeft het sluiten van de laatste centrale gepland in 2022, gevolgd door Portugal in 2023 en Engeland in 2024. Nederland, Griekenland, Finland en Hongarije hebben gepland om voor het einde van dit decennium de laatste centrales te sluiten. De vraag naar kolen zal hierdoor verder afnemen en zo ook de vraag naar CO2-emissierechten, de vraag naar gas zou toe kunnen nemen als back-up brandstof. Duitsland loopt ver achter in Europa, zo is men van plan om per 2038 de laatste centrale te sluiten, ook wordt er in de huidige situatie nog bruinkool gebruikt. Duitsland loopt hiermee uit de pas van andere landen hoewel ze inmiddels al voor 40% voorzien worden door zonnepanelen en nog maar voor 22% afhankelijk zijn van kolen.

Olie

Na een week waarin de olieprijs op een moment negatief werd, heeft Amerika dreigende oorlogstaal geuit richting Iran. Als gevolg hiervan is de prijs gestegen met circa 8 dollar per vat ruwe olie. Deze acties die momenteel ondernomen worden om de prijs te laten stijgen lijken allemaal overbodig omdat blijkt dat het effect maar een paar dagen aanhoudt waarna de koers weer hard daalt.

De producenten die het hardste getroffen worden zijn wellicht de Amerikaanse schalieolie bedrijven, er zouden al diverse bedrijven failliet gegaan zijn. Afgelopen week is de Amerikaanse voorraad wederom sterk toegenomen met circa 15 miljoen vaten.

Saoedi-Arabië en Rusland hebben zich de afgelopen twee jaar ingezet om de productie te beperken en Amerika heeft hierbij geholpen door diverse landen sancties op te leggen waardoor deze landen niet meer bij machte waren om de opgepompte olie te exporteren. De drie producenten lijken samen te werken om de productie van andere landen aan banden te leggen, dit omdat Rusland en Saoedi-Arabië zich niet of nauwelijks aan de afspraken zouden hebben gehouden maar wel de andere OPEC leden aan de afspraken houden.

Door de lage prijzen van olie wordt er weinig tot niets geïnvesteerd in onderhoud van installaties en nieuwe productiefaciliteiten, ook zijn er productiebedrijven die wegvallen. Hierdoor zou op termijn een boemerang effect op kunnen treden, waardoor de prijzen kunnen gaan pieken als hierdoor de vraag groter wordt dan wat producenten kunnen leveren.