28-4-2021: Vanaf 27 april 2021 extra verplichting voor kleinere opwekinstallaties | NIFE Energieadvies

28-4-2021: Vanaf 27 april 2021 extra verplichting voor kleinere opwekinstallaties

Installaties die energie leveren aan het elektriciteitsnet (zoals zonnepanelen) moeten voldoen aan Europese voorschriften. Sinds 27 april 2021 geldt ook voor eigenaren van kleinere installaties, zoals consumenten en MKB-bedrijven, dat ze moeten aantonen dat ze aan deze eisen voldoen. Dit kan bij de aanmelding van hun installatie op de website energieleveren.nl.

De eisen waaraan de installaties moeten voldoen zijn vastgelegd in de Europese Netcode Requirements for Generators (RfG). Deze eisen zijn gericht op uniformiteit in onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie. De RfG is per april 2019 van kracht in Nederland. Grotere installaties moeten sindsdien al aantonen dat ze voldoen aan de eisen, voor kleinere eenheden geldt deze verplichting nu ook, sinds 27 april 2021.

Particulieren en MKB-bedrijven die energie gaan leveren aan het net, zijn verplicht hun installatie aan te melden op www.energieleveren.nl. Vanaf 27 april 2021 moet bij die melding ook het merk en type van de omvormer van de installatie ingevuld worden. Vervolgens wordt, aan de hand van een lijst met geverifieerde omvormers, gecheckt of de omvormer aan de eisen van de RfG voldoet.  Deze lijst, die hier geraadpleegd kan worden, wordt regelmatig geactualiseerd. De lijst is gebaseerd op een soortgelijke lijst die is opgesteld door Synergrid, de federatie van de netbeheerders in België. Netbeheer Nederland en Synergrid zijn hiervoor een samenwerking aangegaan.

Bron: Energienieuws