28-5-2018: Daling olieprijs richting OPEC-overleg | NIFE Energieadvies

28-5-2018: Daling olieprijs richting OPEC-overleg

De gasprijs is momenteel zeer gelieerd aan de prijs van olie Brent (Noordzee olie). Door de daling van de olieprijs afgelopen week is hierdoor ook de prijs van gas gedaald. De daling van de olie Brent is ongeveer 7 procent in een week tijd en dit is vergelijkbaar met de daling voor gas. De gasprijs is met ruim 1 cent gedaald in de afgelopen week. Opmerkelijk is de hoge notering van het daggas. De reden voor de relatief hoge prijs van het daggas is een beperking aan de aanbodzijde door ongepland onderhoud in Noorwegen aan productie-installaties, de vulling van gasopslagvelden en het beperkte aanbod van LNG-gas. In Azië wordt meer gas gebruikt voor het opwekken van elektra ten nadele van het kolen verbruik. Het gas heeft minder nadelige gevolgen dan kolen, te denken valt hierbij aan de roet uitstoot. Het gevolg van deze omschakeling is dat de LNG-boten veel vaker kiezen voor een koers richting Azië omdat daar de prijzen hoger liggen.

Uit een rapport van twee hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de overstap van gas naar elektra juist veel gas gaat kosten. Reden hiervoor is dat het aanbod van duurzame stroom de aankomende jaren namelijk nog niet groot genoeg is om aan de vraag te voldoen. Voor het tekort moeten gascentrales worden ingezet. De aankomende jaren moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden verminderd. Om dit te bereiken, wordt er veel ingezet op elektrisch verwarmde huizen en elektrisch transport. Dit zal echter leiden tot een grote toename in de vraag naar elektriciteit. Wanneer verwarming en transport volledig elektrisch worden, zal de elektriciteitsvraag volgens het rapport met 50 procent stijgen tot 2050.

Elektriciteit

De afgelopen week heeft de Chinese regering geïntervenieerd in de stijging van de steenkoolprijzen. Zij heeft de Chinese bedrijven ‘verordend’ ervoor te zorgen dat de steenkoolprijs niet boven de 90 dollar per ton komt. Daarnaast is er momenteel geen krapte op de Europese steenkoolmarkt. Dit heeft stagnerende impulsen gegeven aan de stijgende steenkoolprijs van de afgelopen weken. Dit zorgde er eind vorige week voor, samen met de dalende olieprijs, dat de elektriciteitsprijzen voor de lange termijn sinds weken weer eens konden dalen.

Voor de korte termijn was een lichte stijging van het prijsniveau te zien. Dit heeft vooral te maken met de beschikbaarheid ervan. Momenteel zijn de kerncentrales in België beperkt beschikbaar en ligt ook Nederlands enige kerncentrale in Borssele stil wegens onderhoud. Hetzelfde geldt voor een aantal kolencentrales.

Olie

Afgelopen week ontstonden er geruchten onder oliehandelaren over een op handen zijnde olieproductie vermeerdering door OPEC-leden en Rusland. De productie zou opgevoerd moeten worden doordat de olie export van Iran zal gaan afnemen als gevolg van de aankomende handels sancties vanuit Amerika, en ook door de teruglopende productie in Venezuela. Naar het einde van de week werden de geruchten steeds sterker en afgelopen vrijdag maakte de betrokken olieproducerende landen de wens om de productie op te voeren zelf ook kenbaar. Onder andere als gevolg hiervan is de prijs van WTI-olie (West Texas Intermediate) inmiddels circa 10 procent gedaald. Een andere reden voor de daling is ook de flink toegenomen olievoorraad in Amerika, deze bleek 7 miljoen vaten ruwe olie van 159 liter groter te zijn dan algemeen was verwacht. Op 22 en 23 juni komen Rusland en de OPEC-landen bijeen om over de productie te overleggen. Dan zal ook het besluit hierover genomen worden.