29-03-2022: ACM: Scherpere keuzes nodig bij uitbreiding elektriciteitsnet | NIFE Energieadvies

29-03-2022: ACM: Scherpere keuzes nodig bij uitbreiding elektriciteitsnet

Netbeheerders doen veel moeite om het probleem van transportschaarste (congestie) op elektriciteitsnetten op te lossen. Toch zullen zij er onder andere vanwege personeelsschaarste, lange vergunningprocedures en materieeltekorten niet in slagen alle geplande projecten op tijd af te ronden. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na het beoordelen van de investeringsplannen van netbeheerders.

De elektriciteitsnetten van netbeheerders TenneT, Liander, Enexis en Stedin kunnen de vraag naar transportcapaciteit nu al niet aan. De ACM pleit daarom voor een gezamenlijke aanpak samen met de minister voor Klimaat en Energie, decentrale overheden, netbeheerders en marktpartijen.

De ACM roept de minister voor Klimaat en Energie op een algemeen prioriteringskader op te stellen aan de hand waarvan netbeheerders projecten voor de energietransitie voorrang kunnen geven. Ook de netbeheerders (verenigd in Netbeheer Nederland) hebben de minister onlangs opgeroepen om zo snel mogelijk met een kader te komen.

Als de minister niet met een prioriteringskader komt, zullen netbeheerders – binnen de randvoorwaarden die de wetgeving stelt – zelf moeten blijven kiezen welke netuitbreidingen en -verzwaringen zij eerst en welke zij later uitvoeren op basis van hun publieke taak.

Bron: Energienieuws