29-03-2022: 'Plafond op zon en wind in SDE++ frustreert verduurzaming' | NIFE Energieadvies

29-03-2022: ‘Plafond op zon en wind in SDE++ frustreert verduurzaming’

Een dezer dagen is een brief naar de Kamer gestuurd over de openstelling van de SDE++ voor 2022. In de brief wordt een plafond voor hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind op land en dak genoemd.

Holland Solar en de De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) vinden het instellen van dit plafond voor hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind op land en dak in het licht van de klimaatdoelstellingen en de situatie in Oekraïne een ‘onbegrijpelijke beslissing’.

Om de klimaatdoelen te halen, hebben we voor 2030 heel veel extra duurzame elektriciteit nodig. Er zijn de komende tien jaar, naast zonnestroom en windenergie, niet echt substantiële CO2-vrije bronnen hiervoor beschikbaar. Terwijl het elektriciteitsverbruik van de huidige 110 TWh zal toenemen tot ongeveer 200 TWh in 2030. Dit door elektrificatie van de industrie, toename van elektrische vervoersmiddelen, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en met name de omzetting van grijze naar groene waterstof voor mobiliteit en de industrie. Tijdens het opstellen van het Klimaatakkoord was deze extra vraag nog niet voorzien. De extra volumes wind op zee zijn voor deze hoeveelheid elektriciteit onvoldoende.

Zonnestroom is niet alleen een belangrijke optie voor de transitie naar duurzame energie, maar ook een oplossing om op een snelle manier van grote hoeveelheden Russisch gas af te komen. Zon op dak kan na subsidie al binnen twee jaar worden gerealiseerd en zo aardgas-gestookte centrales vervangen. Zon op land al binnen vier jaar.  Dat is veel sneller dan opties als kernenergie of elektrificatie van de industrie, die de Minister van Klimaat en Energie noemt in zijn Kamerbrief.

Bro: Energienieuws