29-11-2021: Deze brandstof gemaakt van CO2 en zonlicht is het beste milieuproject ter wereld | NIFE Energieadvies

29-11-2021: Deze brandstof gemaakt van CO2 en zonlicht is het beste milieuproject ter wereld

Onderzoekers uit Zwitserland hebben een duurzame manier bedacht waarbij CO2 uit de lucht wordt omgezet in synthetische brandstoffen. Daarvoor is alleen zonlicht nodig. Omdat het zo’n goed idee is, heeft het de prijs gekregen voor het beste milieuproject.

Onderzoekers uit Zwitserland hebben een manier bedacht waarbij CO2 uit de lucht wordt omgezet in synthetische brandstoffen. Die synthetische brandstof kan later worden omgezet in methanol of kerosine. De zon levert energie en CO2 uit de lucht is de basis voor de brandstof. Daardoor is de synthetische brandstof CO2-neutraal. Sun to Liquid noemen ze het project.

De brandstof kan vooral een uitkomst zijn voor vliegtuigen en schepen. Die werken nu nog veel op fossiele brandstoffen. Elektrische aandrijvingen zijn vaak geen optie, omdat het te zwaar is. In vergelijking met gebruikelijke fossiele vliegtuigbrandstoffen kan de CO2-uitstoot met deze techniek met meer dan 90 procent worden verminderd.

Zo werkt het

Het systeem bestaat uit twee reactoren en een zonnecentrale. In de eerste reactor wordt CO2 en waterdamp naar binnen gezogen uit de lucht. De twee ingrediënten worden naar een tweede reactor gestuurd. Daar worden ze omgezet in koolmonoxide en waterstof. Deze mix staat bekend als ‘syngas’. Dit syngas wordt naar een derde reactiekamer gebracht waar het reageert met een koperen katalysator. Hierdoor verandert het gas in de vloeibare substantie van methanol of kerosine.

Op één dag kan de experimentele opstelling 100 liter syngas produceren. Daar blijft zo’n 0,05 liter zuivere methanol van over. Dat klinkt misschien weinig, maar dit is slechts een proef. De onderzoeker zijn ervan overtuigd dat ze veel efficiënter kunnen produceren waardoor de opbrengst kunnen verviervoudigen.

Overvloed aan grondstoffen

“Deze technologische demonstratie kan belangrijke implicaties hebben voor de transportsector, vooral voor de langeafstandsluchtvaart- en scheepvaartsectoren die sterk afhankelijk zijn van koolwaterstofbrandstoffen”, zegt projectleider Sizmann van Bauhaus Luftfahrt in een persbericht. “We zijn nu een stap dichter bij het leven op een duurzaam ‘energie-inkomen’ in plaats van ons fossiele ‘energie-erfgoed’ te verbranden.”

Doordat het proces gebruik maakt van grondstoffen die in overvloed aanwezig zijn (CO2 en zonlicht), is de techniek is veelbelovend. Het kan voldoen aan de toekomstige vraag naar duurzame brandstoffen op wereldschaal, zonder de bestaande infrastructuur te moeten vervangen.

Bron: ChangeInc