3-12-2020: Samenwerkingsprogramma vanuit de overheid van start om de energietransitie te versnellen | NIFE Energieadvies

3-12-2020: Samenwerkingsprogramma vanuit de overheid van start om de energietransitie te versnellen


In 2030 moeten er 1,5 miljoen woningen volgens het Klimaatakkoord verduurzaamd zijn. Maar hoe gaan we dat doen, als we nu al een tekort hebben van 20.000 technici, en de verwachting is dat dat de komende jaren verdubbelt? De Rijksoverheid kondigt nu een programma aan dat de energietransitie moet gaan versnellen.

Mensen Maken de Transitie is de naam van het leer- en innovatieprogramma. Doel is om woningen sneller te verduurzamen. Om dat mogelijk te maken is er een betere ketensamenwerking nodig, naast slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers. Dat wil het programma mogelijk maken. 

Aardgasvrije proefwijken

Zo gaan onderwijsinstellingen de nieuwe kennis over verduurzaming meenemen in opleidingen. Het programma richt zich verder op mensen en bedrijven die de verduurzaming van bestaande woningen uitvoeren: bouwbedrijven, woningcoorporaties, installateurs, onderhoudsbedrijven en netbeheerders. De bedoeling is om verbinding te zoeken tussen deze groepen en de successen te delen, waardoor de verduurzaming wordt gestroomlijnd en sneller zal gaan.

Daarnaast richt het zich op de instroom van voldoende technici. Deelnemende partijen zullen zoveel mogelijk mensen om- en bijscholen die nu in de bouw en techniek werken. Ook krijgt de energietransitie een prominente plaats in de onderwijsprogramma’s van alle technische opleidingen.

Met z’n drieën de warmtepomp installeren

Zo zijn er voor het aansluiten van een warmtepomp nu nog drie mensen nodig: een installatiemonteur, een monteur en een netbeheerder. Door met dit programma de opleiding aan te passen, is er straks maar één installatiemonteur nodig. Het Mensen Maken de Transitie-programma is een initiatief van onder andere Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, de vier Technische Universiteiten in Nederland en vakbond FNV. Het wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

In november spraken we Doekle Terpstra, onlangs herkozen om nog eens vier jaar voorzitter van Techniek Nederland te zijn, met Roland Pechtold, CEO van GroenLeven, over dit onderwerp. Toen werd gezegd dat de overheid kan helpen om de energietransitie te versnellen. Dit programma lijkt daarop het antwoord.

Bron: Duurzaambedrijfsleven