3-2-2021: Aandeel groen gas in Nederland met 30 procent toegenomen | NIFE Energieadvies

3-2-2021: Aandeel groen gas in Nederland met 30 procent toegenomen

Nederland is in 2020 fors meer gebruik gaan maken van groen gas, aldus Netbeheer Nederland. Het aandeel van deze duurzame variant van aardgas bedroeg vorig jaar 196 miljoen kuub (gelijk aan 1.915 GWh).

In 2019 was dat nog 148 miljoen kuub. Een stijging van dertig procent. 64 miljoen kuub van het totaal, is ingevoed op onze netten.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en daarmee een goed alternatief voor de verwarming van woningen. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere gasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

Het aandeel groen gas is nog bescheiden, maar groeit flink. Met de hoeveelheid groen gas die in 2020 werd geproduceerd, kunnen 150.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas worden voorzien (bij een gemiddeld gebruik van 1.300 kuub per jaar).

In Nederland zijn nu 57 producenten van groen gas actief. Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs, die via vergisting mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote voedsel verwerkende partijen waarbij afvalresten vergist worden tot groen gas.

Bron: Energienieuws