3-2-2021: Markt nerveus door onzekere weersverwachtingen | NIFE Energieadvies

3-2-2021: Markt nerveus door onzekere weersverwachtingen

Kou zorgt voor opwaartse druk

De afgelopen maand hebben we te maken gehad met koudegolf in Azië, LNG-tankers lieten Europa links liggen en zetten koers naar Aziatische landen waar veel geld werd betaald voor een lading vloeibaar gas. Europa heeft echter geen tekort aan gas maar ziet nu wel de voorraden sneller slinken dan normaal en de verwachting van koud weer in Europa zal de vraag naar gas alleen maar doen toenemen.

De grote vraag naar vloeibaar gemaakt gas de afgelopen maand is geen indicatie dat de vraag naar gas wereldwijd toeneemt in 2021, het Internationale Energieagentschap verwacht een herstel en lichte groei na de afname in 2020 door het coronavirus.

Verwachting: voor de lange termijn verwachten we weinig bewegingen en voor de kortere termijn zijn weersverwachtingen de bepalende factor.

Prijzen stabiel met nerveuze toekomst

De lange termijnprijzen laten een redelijk stabiel beeld zien wat betreft de prijsvorming, van een stijgend karakter is geen sprake meer. In de prijzen is op dit moment alle positivisme van de corona vaccins verwerkt en ondergaat vandaag de dag alle negativisme over de nog altijd teisterende corona virussen.

Deze week worden er financiële cijfers over de bedrijfsresultaten verwacht over kwartaal 4 van 2020. Deze cijfers kunnen de beurzen in bedwang houden waardoor de emissierechten voor CO2 mogelijk geen opwaarts potentieel zullen ondervinden waardoor de elektra markt stabiel kan blijven. De daghandel is relatief rustig wetende dat er weinig aanbod van elektra uit andere gebruikelijke landen komt zoals Engeland en Scandinavië.

Verwachting: de korte termijn kan licht dalen door gunstige weersvoorspellingen en de lange termijncontracten kunnen stabiel blijven of licht dalen door tegenvallende financiële beurzen.

Optimisme over herstel

Olie experts verwachten dat de vraag naar olie de tweede helft van dit jaar zal beginnen te herstellen, als vaccinatieprogramma’s goed op gang gekomen zijn.

De plannen voor een coronaherstelfonds van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, kunnen ook een positieve impact op de economie hebben en de vraag naar brandstof stimuleren.

De olieproductie in het Midden-Oosten zal naar verwachting de komende periode zakken naar het laagste niveau sinds 2015 als gevolg van alle productiebeperkingen, een beperking waar de OPEC-leden zich goed aan houden.

Verwachting: de prijs kan stabiel blijven door het uitblijven van impulsen die de markt kunnen veranderen op korte termijn.