3-6-2019: Olieprijs sterk gedaald | NIFE Energieadvies

3-6-2019: Olieprijs sterk gedaald

Wellicht als gevolg van de gedaalde olieprijzen zijn de prijzen van gas voor de lange termijn ook gedaald, echter is de daling nog niet zo groot als die van olie. De prijs van daggas is nog steeds laag en heeft wederom een laagte record bereikt door de aanhoudende aanvoer van LNG gas vanuit onder andere Amerika, Rusland, Noorwegen, Qatar en Australië. Uit cijfers is gebleken dat de vraag naar gas in Azië en dan met name in China niet afneemt maar juist toeneemt. Ondanks de toename van de Chinese vraag naar LNG gas is de prijs hiervan sterk gedaald in Azië, hieruit kunnen we niet anders dan concluderen dat het totale mondiale aanbod dermate groot is dat het de vraag overtreft. Ook zouden de productiekosten van LNG gas steeds lager zijn waardoor het nog steeds rendabel is om deze vorm van gas de wereld over te transporteren verklaren sommige handelaren. Maar een andere lezing hiervan is dat de productielocaties van dit gas allemaal zwaar gefinancierd zouden zijn waardoor er sowieso omzet behaald moet worden waardoor de transporten soms met verlies gedaan worden.

Elektriciteit

De spotmarkt is onder de huidige omstandigheden nog aantrekkelijk omdat de prijs van daggas laag is en er een behoorlijk aanbod van zon- en windenergie is. Voor de lange termijnprijs is nog steeds een zijwaartse koers beweging te zien. Dat de prijs van elektra voor de lange termijn niet wil dalen ondanks de sterk gedaalde prijs van kolen en de licht gedaalde prijs van CO2 emissierechten is opmerkelijk. Reden hiervoor is wellicht de koers van de lange termijn prijs van gas, omdat het gebruik van kolen voor de opwek van elektra steeds verder overgenomen wordt door de gasgestookte centrales.

De laatste tijd zijn er nieuwe ontwikkelingen in Engeland waardoor een harde Brexit niet uit te sluiten is en hierdoor is een daling van de elektra prijs een mogelijkheid. Bij zo’n harde Brexit mogen de Britten namelijk niet meer meedoen met de handel in emissierechten voor CO2 waardoor het aanbod groter zal zijn van de vraag.

Olie

Beurshandelaren hebben na de crisis rekening gehouden met een tekort aan grondstoffen om de economie draaiende te houden maar inmiddels is deze gedachte in zeer korte tijd omgeslagen naar een vrees voor een grondstoffen overschot door het uitblijven van vraag. Dat de vraag terug gelopen is wordt gezien als een gevolg van de handelsoorlog tussen Amerika en China. Uit cijfers zou blijken dat de economische resultaten van beide landen steeds slechter worden, de vete begint zijn tol te eisen. Hierdoor is de prijs van olie in de laatste twee weken van de maand mei hard onderuit gegaan. Het gaat om een daling van circa 10 dollar per vat ruwe olie, zowel Brent als de Amerikaanse WTI delen in de malaise.

Voor de OPEC landen en hun producerende bondgenoten is de situatie nu zo dat het mes aan meerdere kanten snijdt, ten eerste omdat de prijs gedaald is en ten tweede omdat ze toch al minder produceren en zo ook is er al minder aanbod door sancties van Amerika op diverse landen. Tijdens het geplande OPEC overleg eind juni, waar beslist wordt of de beperkende maatregelen van kracht blijven, zal de keuze voor productiebeperking vanzelfsprekend zijn om in ieder geval de prijs niet nog verder te doen laten dalen. Wat ook kan is dat de beperkende maatregel nog verder aangescherpt gaat worden om zo toch nog een opwaartse druk te creëren. Vrede tussen China en Amerika kan de prijs ook laten stijgen maar dit lijkt voor nu nog niet aan de orde.