31-01-2022: Actieteam wil structurele oplossingen voor problemen elektriciteitsnet | NIFE Energieadvies

31-01-2022: Actieteam wil structurele oplossingen voor problemen elektriciteitsnet

Een brede coalitie van 13 partijen van netbeheerders, overheden en ondernemersorganisaties heeft vandaag een plan aangeboden aan Minister Jetten van Klimaat en Energie om nog deze kabinetsperiode structurele oplossingen te vinden voor de problemen op het elektriciteitsnet.

Het actieplan is er mede op initiatief van netbeheerders, MKB-Nederland, VNO-NCW en regionale overheden gekomen. Steeds meer ondernemers lopen tegen de problemen op het electriciteitsnet aan en kunnen niet worden aangesloten, net als nieuwe woonwijken en bijvoorbeeld nieuwe zonnedaken en -parken.

Ook de industrie dreigt voor haar ‘elektrificatie’ straks in de problemen te komen. Voor de komende drie jaar staan alleen al projecten voor 10 Gigawatt aan zonnestroom en 3,7 Gigawatt aan windprojecten op de rol die zonder creatieve oplossingen niet aangesloten kunnen worden.

De coalitie, onder de naam ‘Actieteam Netcapaciteit’, vraagt minister Jetten voor Klimaat en Energie onder meer om een aantal wettelijke aanpassingen. Ook is voor een stimuleringsprogramma voor innovatieve oplossingen 200 miljoen euro per jaar nodig uit de nieuwe middelen voor klimaatbeleid. Hiermee kunnen bestaande en nieuwe marktpartijen slimme technieken in gaan zetten om lokaal problemen al te ondervangen.

Daarnaast blijven verzwaring van het net en zogeheten ‘congestiemanagement’ de structurele oplossingen waar verdere acties voor nodig zijn.

Bron: Energienieuws