31-08-2021: 'Betere Europese uitstootbeprijzing heeft beperkte gevolgen voor concurrentiepositie' | NIFE Energieadvies

31-08-2021: ‘Betere Europese uitstootbeprijzing heeft beperkte gevolgen voor concurrentiepositie’

De Europese uitstootbelasting van 50 euro per ton CO2 voor de industrie-, energie- en transportsector zal slechts een beperkt effect hebben op de concurrentiepositie van Nederland en de meeste andere EU-landen. Wel worden Centraal- en Oost-Europese landen harder geraakt, vooral in de energiesector. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van DNB. DNB is mede daarom voorstander van de recente Europese voorstellen voor betere uitstootbeprijzing.

Ook bevat het pakket een voorstel voor een CO2-heffing aan de Europese grens, het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), voor de invoer van elektriciteit, ijzer & staal, cement, aluminium en kunstmest.

Uitstoot wordt nu nog onvoldoende beprijsd, onder andere vanwege zorgen over negatieve effecten op de concurrentiepositie. Uit een nieuwe analyse van DNB blijkt echter dat beprijzing op Europees niveau voor de meeste landen niet leidt tot een significante verslechtering van de concurrentiepositie. Bovendien kunnen de beperkte negatieve effecten voor de interne markt grotendeels worden weggenomen door invoering van een CBAM voor een aantal uitstootintensieve producten.

Bron: Energienieuws