31-1-2019: Energiebesparing niet alleen verplicht, ook financieel interessant | NIFE Energieadvies

31-1-2019: Energiebesparing niet alleen verplicht, ook financieel interessant

Vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer zijn bedrijven met een hoog verbruik verplicht om bepaalde Erkende Maatregelen voor energiebesparing uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. In 2019 verandert de regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Informatieplicht per 1 juli 2019

Valt een bedrijf of instelling onder de informatieplicht, dan moet het uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de betreffende bedrijfstak genomen. Na de eerste rapportage in 2019 moet om de vier jaar het bevoegd gezag geïnformeerd worden over de genomen maatregelen in de inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Waar deze rapportage exact aan moet voldoen is nog niet bekend.

Wat zijn erkende maatregelen?

Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Deze maatregelen hebben een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Inmiddels zijn er voor diverse branches specifieke lijsten met Erkende Maatregelen beschikbaar. Het doorvoeren van deze maatregelen leidt tot flinke besparingen in energieverbruik en kosten.

Bron: www.flynth.nl