4-2-2021: Aardgasloze nieuwbouw in 2020 boven de 85% | NIFE Energieadvies

4-2-2021: Aardgasloze nieuwbouw in 2020 boven de 85%

In 2020 werd 87 procent van de nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder een aardgasaansluiting. In het laatste kwartaal van 2020 liep het aandeel zelfs op tot boven de 90 procent. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2019.

In 2019 schommelde het percentage aardgasvrije nieuwbouwwoningen in de verzorgingsgebieden van netbeheerders Stedin, Liander en Enexis Netbeheer nog tussen de 70 en 80 procent.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. Het aandeel aardgasloos opgeleverde nieuwbouw stijgt sindsdien gestaag.

Er is een aantal redenen waarom nieuwbouwwoningen ook nu nog worden opgeleverd mèt een aardgasaansluiting. Zo mogen nieuwbouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018, nog wel op het gasnet worden aangesloten. Eenmaal aangevraagd is de vergunning onbeperkt geldig. Daarnaast hebben gemeenten nog steeds de mogelijkheid een ontheffing te verlenen voor nieuwbouwprojecten van na 1 juli 2018, bijvoorbeeld wanneer andere oplossingen dan aardgas technisch onmogelijk zijn.

Bron: Energienieuws