5-5-2021: Olieproductie neemt weer toe | NIFE Energieadvies

5-5-2021: Olieproductie neemt weer toe

Gas

De EU heeft er een beleidsbelofte van gemaakt om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen door steun aan nieuwe bevoorradingsbronnen,

zoals uit Azerbeidzjan en door nieuwe infrastructuur voor de invoer van vloeibaar gemaakt gas (LNG). Russisch gas blijft echter interessant voor Europese kopers, gezien de lage productiekosten en de betrouwbaarheid op lange termijn.

Eind 2021 kan de Nord Stream 2-pijpleiding gereed zijn en zou Rusland een nog grotere leverancier van aardgas kunnen worden. Volgens analisten zal de Noorse gasaanvoer via leidingen naar Europa ondertussen geleidelijk met zo’n 50 procent afnemen de komende 20 jaar. Nog steeds is het te koud voor de tijd van het jaar in Europa, weerdeskundigen verwachten oplopende temperaturen voor de komende weken.

Elektra

De stijgende kosten van de CO2-emissierechten en kolen zijn debet aan het stijgende karakter van de lange termijncontracten. Reden voor deze stijgingen zijn o.a. de stijgende prijs van daggas. Het daggas stijgt doordat de temperaturen in Europa afgelopen maand en aan het begin van mei onder de gemiddelde niveaus van voorgaande jaren bevinden. Ook zal er in de zomer veel vraag naar gas zijn om de wintervoorraden weer bij te vullen, de vulgraad van de bergingen in Nederland is in jaren niet zo laag geweest als vandaag de dag. Als gevolg van de hogere gasprijs is de vraag naar kolen toegenomen om omdat deze in de huidige markt beter kunnen concurreren met gas. Er zijn hierdoor ook meer CO2-certificaten nodig om de toenemende uitstoot door kolencentrales af te dichten waardoor de prijs van de certificaten stijgt.

De korte termijncontracten bevinden zich op een relatief stabiele koers zijwaarts met per dag soms grote verschillen binnen een gelijke bandbreedte. Wat wel opvallend is, is dat de prijs van piek en dal nauwelijks verschil vertoont. Doordat de zon op de dag zijn werk doet maar niet in de nacht, wordt er in de nachten voornamelijk opgewekt met duurdere fossiele brandstoffen met als resultaat een hoge prijs voor de daluren.

Olie

De OPEC+ heeft vorige week bekend gemaakt dat alle aangesloten landen de komende 3 maanden de productie geleidelijk mogen verhogen met 2 miljoen vaten per dag. De belangrijkste reden voor deze productieverhoging zijn de economische stimuleringsregelingen die belangrijke landen in het vooruitzicht stellen en veel optimisme over de vaccinatieprogramma’s. Veel analisten vragen zich af of het allemaal niet te positief gekleurd wordt, nieuwe oplevingen van het Covid-19 virus in India en in Azië geven een ander beeld dan wat er door de olielanden gegeven wordt.