6-7-2020: Gasproducenten VS staan onder druk | NIFE Energieadvies

6-7-2020: Gasproducenten VS staan onder druk

De lange termijncontracten zijn licht gestegen en lijken hiermee voor een klein gedeelte mee te liften op de stijgende prijs van olie en de aandelenbeurzen. De prijs van daggas beweegt zijwaarts op een nog altijd laag niveau. Aangezien de aanvoer royaal te noemen is en er geen zicht is op een vermindering van de aanvoer is het mogelijk dat het prijsniveau voorlopig het beeld is wat we blijven zien. Door de lage prijzen is het niet voor alle producenten mogelijk om het hoofd boven water te houden. In Amerika is één van de grootste producenten van schaliegas in de problemen gekomen en heeft onlangs uitstel van betaling aangevraagd. De schuld van het bedrijf is opgelopen tot in de tientallen miljarden dollars doordat de investeringen met geleend geld niet terugbetaald kunnen worden door o.a. vraaguitval als gevolg van Covid-19. De aanvoer van LNG vanuit Amerika is sterk afgenomen onder druk van de lage prijs voor daggas en diverse afbestellingen van Europese afnemers.

Daghandel elektra volatiel door weersomstandigheden

De daghandel heeft afgelopen week een hoger niveau gekend dan we de laatste maanden gewend zijn. Een reden hiervoor is een minder royaal aanbod van zon en wind waardoor er meer elektra opgewekt is met gas- en kolencentrales. Echter zijn er afgelopen weekend door de enorme hoeveelheid wind weer lage uren voorbij gekomen en ook zelfs negatieve uren. De lange termijncontracten zijn licht gestegen doordat de prijs van kolen en CO2-emissierechten zijn gestegen. De emissierechten zijn terug op het niveau van voor de corona uitbraak en bevatten veel speculatief opdrijvende aspecten. Ook de politiek lijkt de prijs op te drijven, blijkt uit berichten over het innen van gelden om de Europese energietransitie te bekostigen.

Na de lockdown in het voorjaar draaien in China de cementfabrieken en kolencentrales inmiddels weer op vol vermogen. Als gevolg hiervan schiet de CO2-uitstoot omhoog. Die is nu zelfs 4 tot 5 procent hoger dan in dezelfde tijd vorig jaar, blijkt uit Chinese overheidsstatistieken. Mede hierdoor is er een opwaartse druk op de prijs van kolen ontstaan wat de prijs van de lange termijncontracten beïnvloedt.

De rol van kolen blijkt overigens nog niet helemaal uitgewerkt te zijn. Japan is namelijk voornemens om circa 100 kolencentrales te gaan vervangen voor 20 grote kolencentrales met gelijke elektra opbrengst. Deze berichten staan loodrecht op de wens van de Japanners om voor waterstof te kiezen, de Olympische Spelen zouden namelijk voor 100% voorzien worden van energie uit waterstof als opmaak voor wat in de toekomst werkelijkheid zou worden.

Olieprijzen zijn gestegen

De olieprijzen bereikten donderdag het hoogste punt in vier maanden, als reactie op de economische cijfers uit de VS en China omdat deze gunstiger waren dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Ook is de vraag naar olie mondiaal licht gestegen waardoor o.a. de olievoorraad in Amerika daalde enerzijds en anderzijds doordat er steeds minder geproduceerd wordt door schalie-oliebedrijven. Er heerst echter wel veel vrees in Amerika voor een verdere en nog snellere verspreiding van het coronavirus waardoor de vraag nog verder onder druk kan komen te staan en een geleidelijke herstel van de vraag naar olie in Amerika zal aantasten. Er lijkt te gebeuren waarvoor deskundigen hadden gewaarschuwd, namelijk een tweede golf van Covid-besmettingen.

Op dit moment is OPEC+ het enige aanbodinstrument om de markt aanzienlijk te verkrappen, dit hebben ze o.a. voor elkaar gekregen door een vloot aan olietankers te beladen en op zee te parkeren. Door de beperking van de productie lijkt het aantal tankers op zee in aantal af te nemen. Aan het einde van deze maand loopt de verlenging van de productieverlagingen af en producenten staan te popelen om productieverlagingen te verminderen. De OPEC+ zal zich wellicht niet eeuwig inhouden en zal vanaf augustus haar productie weer willen opvoeren en tegelijkertijd zullen ze zich beseffen dat ze zich dan wederom moeten voorbereiden op bodemprijzen voor olie.