6-8-2018: Weer bepaalt prijs | NIFE Energieadvies

6-8-2018: Weer bepaalt prijs

Voor de korte en lange termijnprijzen zien we hoofdzakelijk een zijwaartse beweging. De korte termijn ondervindt een lagere aanvoer van gas, eerst vanuit Rusland en vervolgens vanuit Noorwegen. De uitval van aanvoer door installaties in Rusland en Noorwegen wordt veroorzaakt door onderhoud. Vanuit Rusland is inmiddels de aanvoer weer op normaal niveau. Het onderhoud vindt altijd plaats in de zomer zodat ze klaar zijn voor de winterperoide. De gasbergingen zijn voor circa 65% gevuld dus de komende tijd zal de zijwaartse lijn nog doorgetrokken kunnen worden als gevolg van een vlakke vraag door het vullen van de bergingen.

Uit het recent uitgekomen jaarlijkse gas market report van de IEA (International Energy Agency) blijkt dat de wereldwijde vraag naar gas in 2017 groeide met ongeveer 3%. Een groei die zich de komende jaren verder voort kan zetten. China is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de stijging van de vraag. Dit land is er veel aan gelegen om minder afhankelijk te worden van kolen, en gas is een goed alternatief voor kolen (samen met renewables en kerncentrales). Deze extra vraag lijkt hoofdzakelijk te worden opgevangen door de Verenigde Staten. De gasproductie neemt er snel toe. De kosten voor de winning van schaliegas zijn er dermate laag dat schaliegas in de VS conventioneel gas geleidelijk aan vervangt. De hoeveelheid schaliegas onder de grond is er dermate groot dat de gasprijs langdurig laag zou kunnen blijven, ook als er in de toekomst grote hoeveelheden LNG (vloeibaar gas) geëxporteerd gaan worden.

Elektriciteit

De spotprijzen zijn op een relatief hoog niveau aangekomen door verschillende oorzaken. De warmte heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar elektra hoog is terwijl er in Duitsland en Frankrijk diverse elektra centrales zijn afgeschakeld doordat ze niet kunnen koelen. Het was door regelgeving niet toegestaan om koelwater te lozen in de rivieren omdat de rivieren te warm zijn, extra opwarming door centrales kan leiden tot vissterfte. Ook zijn er diverse centrales buitengebruik voor onderhoudswerkzaamheden. Daarbij komt nog eens dat de zonnepanelen mooie opbrengsten genereren maar de maand juli heeft wat betreft windenergie opbrengst een laagte record opgeleverd.

De lange termijncontracten zijn licht gedaald mede door de lagere kolenprijzen van dit moment. De kolenprijzen dalen doordat de vraag met name in China terugloopt. In Chinese havens zouden grote bergen kolen liggen te wachten op een afroep, maar op de opwek van elektra met kolen wordt dwars gezeten door een grote beschikbaarheid van elektra door opwek met watercentrales langs de rivieren.

Olie

Halverwege de maand juli heeft de koers van olie een deuk opgelopen, dit gebeurde nadat de koers die maand juist een 3 jaarlijks hoogte record had gevestigd. De daling is ontstaan na diverse acties onder aanvoering van President Trump, de koers is hierdoor met circa 10% gedaald. De president is er veel aan gelegen om voorlopig tot aan de congresverkiezingen in november de koers op dit niveau te behouden. Als de prijs van olie, en dus van benzine, te hoog is kunnen de Amerikaanse burgers ervoor kiezen om dit de republikeinse partij van de huidige president aan te rekenen. Waardoor ze bijvoorbeeld eerder stemmen op de democratische partij met als gevolg dat de macht van de Amerikaanse president kleiner wordt.

De olievoorraad in Amerika bleek afgelopen week te zijn toegenomen met bijna 4 miljoen vaten ruwe olie, dit terwijl er een tekort van circa 2,5 miljoen vaten was verwacht, dit maakt bij elkaar een verschil van 6,5 miljoen vaten. Mede door deze toegenomen olievoorraad is de prijs van olie verder onder druk komen te staan.