7-1-2019: Rustige start van het nieuwe jaar | NIFE Energieadvies

7-1-2019: Rustige start van het nieuwe jaar

De laatste dagen van december 2018 heeft de gasprijs een mooie daling genoteerd voor wat betreft de lange termijn. De prijs voor de korte termijn is ook in 2019 dalend begonnen door boven gemiddelde temperaturen in Europa. Op dit moment zijn er gasleveranciers die contracten aanbieden t/m 2024 wat als voordeel heeft dat er geprofiteerd kan worden van hoe verder vooruit hoe goedkoper het wordt. Het is namelijk zo dat de prijs voor het jaar 2024 ruim 3 cent lager in prijs is dan het jaar 2020, hierdoor is het verder vooruit contracteren op dit moment een voordeel.

Elektriciteit

Aan het einde van 2018 was er sprake van een zijwaartse beweging van de elektriciteitsprijs op de lange termijn die waarschijnlijk vooral te maken had met het aankomende einde van de mogelijkheid om in te kopen voor het gehele jaar 2019. Na de jaarwisseling daalde de elektriciteitsprijs voor de lange termijn. De redenen hiervoor liggen in het feit dat er een einde kwam aan de prijsstijging van de CO2-emissierechten die in de tweede helft van december plaatsvond. Het prijsniveau hiervan is de afgelopen dagen behoorlijk constant rond de 25 euro per ton. Daarnaast wordt de huidige daling van de elektriciteitsprijs ook mogelijk gemaakt door de dalende steenkoolprijs. Half december piekte deze nog tegen de 90 dollar per ton en momenteel is deze gezakt naar zo’n 82 dollar per ton steenkool. Dit heeft alles te maken met de dalende vraag vanuit China. Volgens de Australische regering is dit ook de reden waarom de gemiddelde prijs van steenkool in 2019 bijna een derde lager zal uitkomen dan die van 2018.

Voor wat betreft de korte termijnprijs spelen de nog altijd relatief milde temperaturen voor de tijd van het jaar de grootste rol in de prijsbepaling. Met daggemiddelden van rond de 55 euro per Megawattuur lijkt de winter nog ver weg.

Olie

De olieprijzen lieten in het kersverse jaar 2019 een opleving zien na de verliezen van voorgaande maanden. De prijzen veerden o.a. op na berichten dat Saudi-Arabië zijn export van olie heeft verlaagd.

Naar verluidt heeft Saudi-Arabië in december de export van ruwe olie met een half miljoen vaten verlaagd tot ruim 7,2 miljoen vaten per dag, door een lagere uitvoer naar de Verenigde Staten en China.

Handelaren dubben nog over de aanleiding voor de lagere export van Saudi-Arabië naar China en Amerika. Het kan zijn dat er minder olie geproduceerd is om zo de prijs te doen laten stijgen, maar een andere reden kan zijn dat de economie in China dermate onder druk staat en de Amerikanen zelf voldoende produceren waardoor er minder vraag is.

De markt kijkt op dit moment met grote interesse naar de vorderingen in de gesprekken tussen de Chinese en Amerikaanse onderhandelaars in zake de handelsoorlog. Als de onderhandelingen op niets uitlopen dan kan de koersdaling opnieuw ingezet worden uit vrees voor krimpende economieën.

De politiek in Amerika is er veel aan gelegen om de rente niet teveel op te laten lopen om te voorkomen dat de kosten voor het verder optuigen van oliebronnen te duur zal worden waardoor de productie niet verder opgeschaald kan worden. Voor Amerika is het produceren een manier om de OPEC en Rusland zoveel als mogelijk buiten spel te zetten.