7-3-2019: Informatieplicht energiebesparing bedrijven | NIFE Energieadvies

7-3-2019: Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Vóór 1 juli van dit jaar moeten ruim 100.000 bedrijven en instellingen melden welke energiebesparende maatregelen zij nemen voor hun vestigingen of gebouwen wanneer deze meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken.

De bedrijven die daar aan voldoen, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. Om hierop beter te kunnen handhaven heeft de overheid de informatieplicht in het leven geroepen. Voor 1 juli 2019 moeten ondernemers voor het eerst melden wat ze doen om te verduurzamen. Daarna moeten ze dit elke vier jaar doorgeven. Klik hier voor erkende maatregelen en de manier van toezicht op de regeling.

Bron: www.energienieuws.info