7-6-2018: Overstappen loont | NIFE Energieadvies

7-6-2018: Overstappen loont

Het grootste deel van de consumenten is zich ervan bewust dat je met overstappen naar een andere energieleverancier veel geld kunt besparen: 52% in 2018 tegenover 35% van de consumenten in 2015. Consumenten vinden het ook steeds gemakkelijker om energieprijzen te vergelijken. Verder is 91% van de consumenten die zijn overgestapt, is tevreden met de verwerking van de overstap naar de nieuwe energieleverancier. Dat blijkt uit de Energiemonitor 2018 die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gepubliceerd.

Steeds meer consumenten stappen over

Steeds meer consumenten stappen over naar een andere energieleverancier. Van april 2017 tot en met maart 2018 waren dat 1,3 miljoen huishoudens. In de afgelopen drie jaar is 42% van de consumenten overgestapt. Het aantal consumenten dat nog nooit is overgestapt, is de afgelopen drie jaar sterk gedaald. In 2015 was 36% van de consumenten nog nooit overgestapt en in maart 2018 was dit gedaald naar 26%. De helft van de consumenten geeft aan het komende jaar (opnieuw) energieleveranciers te gaan vergelijken. Ruim een kwart van de consumenten verwacht in de komende drie jaar (opnieuw) over te stappen.

Betere dienstverlening en lagere prijzen

Als consumenten overstappen, dwingen ze energiebedrijven daarmee om te concurreren. Dat leidt tot betere dienstverlening en lagere prijzen. Nederlandse consumenten kunnen tot bijna 400 euro per jaar op hun energiejaarrekening besparen. De hoogte van de besparing verschilt bijvoorbeeld per looptijd en vorm van het contract. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt, kunnen over het algemeen het meeste besparen.

ACM.nl