8-10-2018: Schommelende start winterseizoen | NIFE Energieadvies

8-10-2018: Schommelende start winterseizoen

De lange termijnprijs gas was aan het begin van de afgelopen week dalende en steeg weer enigszins naarmate de week vorderde. Gezien het begin van het ‘winterseizoen’ was er een grotere stijging van de prijs te verwachten, maar het kalme herfstweer met relatief hoge temperaturen in Europa zorgt ervoor dat het redelijk stabiel bleef doordat de vraag hierdoor laag is. Gezien de stijgende olieprijs, nauwelijks opslag in Engeland, minder productie in eigen land en weinig aanvoer van LNG had dit anders kunnen zijn. Daarnaast is de aanvoer vanuit Noorwegen weer hersteld, het onderhoud wat daar werd gepleegd is afgerond.

De korte termijnprijs had te maken met veel meer en grotere schommelingen bij het overschakelen naar het winterseizoen, maar ook hier werd de prijs stabieler naarmate de week vorderde.

Elektriciteit

De lange termijnprijs elektriciteit liep de afgelopen week weer licht op doordat de grondstofprijzen nog steeds stijgende zijn. Vooral de prijs van steenkool, die op het moment boven de 100 euro per ton ligt is hiervan de oorzaak. Zij het wel dat de hoge prijs van steenkool op haar beurt wordt veroorzaakt door de hoge olieprijs van het moment. Daarnaast zijn er ook zorgen voor wat betreft de steenkool-bevoorrading van China vanuit Indonesië en Australië die de prijs doen opdrijven. De vraag naar kolen vanuit China blijft groot.

De korte termijnprijs kwam de afgelopen week daarentegen in wat rustiger vaarwater. In eigen land draaien op het moment vrijwel alle centrales en vanuit de duurzame hoek is de productie goed; er staat voldoende wind. Daarnaast is de commotie bij onze zuiderburen ook wat minder geworden wat betreft de slechte beschikbaarheid van de kerncentrales. Er zijn nog geen oplossingen, maar de Belgische overheid is druk op zoek hiernaar en dit lijkt de ergste paniek te hebben getemperd.

Er is bijna 2 keer zoveel zonne-energie opgewekt in de afgelopen 3 maanden, dan in juli tot en met september 2017. Dit blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl. De toename kwam onder meer door de zonnige zomer. De hoeveelheid zonne-energie steeg afgelopen kwartaal van 2,7 Peta joule naar 4,9 Peta joule. Dat kwam voor een groot deel door het forse aantal zonnepanelen dat in Nederland is bijgeplaatst sinds vorig jaar. Met 4,9 Peta joule kunnen circa 450.000 huishoudens het hele jaar van elektriciteit worden voorzien. De energie die met windmolens op land en op zee opgewekt werd, veranderde niet ten opzicht van vorig jaar zomer.

Olie

De angst onder oliehandelaren, over een mogelijk tekort aan olie, heeft er voor gezorgd dat de prijs afgelopen week is gestegen naar het hoogste niveau in vier jaar. De piek ontstond nadat Amerika en Canada alsnog een handelsovereenkomst sloten en uit cijfers bleek dat China toch minder olie uit Iran heeft geïmporteerd. Het feit dat de Amerikaanse olievoorraad is gestegen met een kleine 8 miljoen vaten tot 404 miljoen vaten heeft er niet direct toe geleid dat dit een prijsdrukkend effect opleverde.

Wat wel een drukkend effect op de markt kan hebben, is dat de OPEC en haar niet-OPEC partners op de meest recente bijeenkomst van de groep in september misschien niet formeel hebben aangegeven dat een toename van de olieproductie gerechtvaardigd is, maar in werkelijkheid zijn de grote producenten wel degelijk meer aan het produceren. Saoedi-Arabië deelde afgelopen week mee dat hun productie al is gestegen tot 10,7 miljoen vaten per dag. Dit komt neer op een stijging van 200.000 tot 300.000 vaten per dag vanaf september.

Ook meldde Rusland dat zijn productie in september met 150.000 vaten per dag toenam, en Vladimir Poetin zei dat Rusland de productie met nog eens 300.000 vaten per dag kon verhogen. Er zijn ook aanwijzingen dat Saoedi-Arabië, Koeweit en Chevron tot een overeenkomst komen, die de olieproductie in de neutrale zone tussen Saoedi-Arabië en Koeweit zou herstarten.

Uit China komen inmiddels berichten dat de economie mogelijk harder geraakt wordt dan eerder aangenomen door de hogere importbelastingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd. Dit zou ook de reden zijn van de versoepeling van de kapitaaleisen voor banken, zodat er meer ruimte is om geld uit te lenen om zo de economie te stimuleren.