8-7-2019: Energiemarkten zijn stabiel | NIFE Energieadvies

8-7-2019: Energiemarkten zijn stabiel

Afgelopen week liep de daggasprijs weer wat op, waar eerder de verwachting was dat deze zou stabiliseren. De oorzaak van deze stijging zit hem voornamelijk in minder aanbod in LNG en minder aanvoer in Noors gas vanwege onderhoud en uitval en de vraag die opliep. Dit resulteerde in een stijging van ruim 1,3 cent per kuub. De lange termijnprijzen hebben een mooie daling laten zien, deze daling zal nog wel door de markt iets gecorrigeerd kunnen worden. Algemeen kan aangenomen worden dat er nog een behoorlijke correctie kan plaatsvinden omdat het verschil tussen de korte en lange termijn nog altijd groot is.

Het Kabinet wil het gebruik van gas duurder maken, hierbij lijken ze te vergeten om onderscheid te maken tussen groen- en fossielgas. Zoals de plannen er nu uitzien wordt ook het groene gas evenals fossiel gas belast. Het groene gas kan ervoor zorgen dat de vraag naar het gas uit Groningen afneemt, dit is blijkbaar ondergeschikt aan het heffen van extra belastingen.

Elektriciteit

Ongeveer het gehele huidige jaar is de prijs voor de future’s van een dermate gelijk niveau dat het bijna niet meer te verklaren is. De onderliggende grondstoffen zijn dit jaar gedaald maar toch blijft de prijs dezelfde koers varen. Het zou het gevolg zijn van de CO2-emissierechten maar ook dit is een gemanipuleerde kostenpost, geënsceneerd door Brussel. Hiermee neemt het percentage aan opgelegde belastingen op elektra verder toe, de Nederlandse overheid zou hierdoor afgelopen jaar een half miljard Euro binnen gehaald hebben zonder dat de burger of ACM hier iets over te zeggen heeft, laat staan dat ze hiervan op de hoogte zijn. De prijzen van de spotmarkt zijn nog altijd gunstig, de CO2-emissierechten zouden hiervan de oorzaak zijn. De emissierechten zijn in veel mindere mate nodig voor de spotmarkt omdat het opwekken van deze elektra veel meer gedaan wordt met windmolens en zonnepanelen welke met subsidie geplaatst zijn en met fossiele brandstoffen geproduceerd zijn.

Olie

Zoals verwacht zijn de OPEC leden en o.a. Rusland samen overeen gekomen om de productie van olie voor een periode van 9 maanden te blijven beperken. Handelaren hadden hier al rekening mee gehouden, waardoor dit geen effect had op de koers.

De handelsoorlog tussen China en Amerika lijkt nog aan te houden waardoor dit een neerwaarts effect heeft op de koers van olie. Het gegeven dat er enorm veel olie in de wereld is blijkt ook wel uit cijfers over het aantal olieplatforms. Uit de cijfers blijkt namelijk dat het aantal platforms dit jaar al met circa 10% afgenomen is en nog altijd neemt gemiddeld de olievoorraad toe. Analisten verklaarden dat bijna 70% van de daling van de OPEC-productie van oktober 2016 tot mei 2019 uit Iran en Venezuela komt. Hieruit kunnen we afleiden dat de productiebeperking niet een gevolg is van de onderhandelingen van de OPEC maar dat het veroorzaakt wordt door Amerikaanse sancties. De overige productiebeperking komt voor een groot gedeelte op het conto van Saoedi Arabië.