Disclaimer | NIFE Energieadvies

Disclaimer

De inhoud van deze website, inclusief bijgaande files, heeft enkel werking jegens NIFE Energieadvies en/of haar groepsmaatschappijen indien en voor zover dit wordt ondersteund door hieraan ten grondslag liggende en correct getekende schriftelijke documentatie.

Aan geen van de op deze website getoonde informatie kunnen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

NIFE Energieadvies spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij NIFE Energieadvies. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder toestemming van NIFE Energieadvies, behoudens en slechts voor zover bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke informatie anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.