Eigenaar zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 9% minder salderen | NIFE Energieadvies

Eigenaar zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 9% minder salderen

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen.

In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, met 11 procent per jaar. 

Het wetsvoorstel van minister Wiebes wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Nadat zij hun advies hebben uitgebracht, wordt het wetsvoorstel ter behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit zal naar verwachting nog voor het zomerreces gebeuren.

Definitief afbouwpad

Het kabinet na de publicatie van de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019) het definitieve afbouwpad voor de salderingsregeling bepaald op basis van de meest recente cijfers. De in de onderstaande tabel genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de kleinverbruiker op het net is ingevoed waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers uitsluitend een redelijke vergoeding van de leverancier.

‘Het definitieve afbouwpad leidt tot een minder snelle afbouw dan het indicatieve afbouwpad dat in het concept wetsvoorstel was opgenomen’, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. De minister verwijst daarbij naar een onderzoeksrapport van TNO. ‘Zoals uit het rapport blijkt, wordt met het minder snel aflopende definitieve afbouwpad het effect van de afbouw op de terugverdientijd verzacht, binnen de budgettaire kaders van het regeerakkoord van oktober 2017.’

KalenderjaarDefinitieve afbouw
(maart 2020)
Indicatieve afbouw
(oktober 2019)
202391 procent89 procent
202482 procent78 procent
202573 procent67 procent
202664 procent56 procent
202755 procent45 procent
202846 procent34 procent
202937 procent23 procent
203028 procent11 procent
20310 procentkalenderjaren vanaf 2031 naar
0 procent

Bron: Solarmagazine.nl