Gasgebruiker moet straks fors meer betalen | NIFE Energieadvies

Gasgebruiker moet straks fors meer betalen

De energiebelasting moet de komende twaalf jaar met maar liefst 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas af gaan.

Dat plan wordt vrijwel zeker in het Klimaatakkoord opgenomen, bevestigen deelnemers aan de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ van oud-PvdA-leider Diederik Samsom aan de Volkskrant.

Belasting op stroom daalt

Wie aardgas blijft stoken, is in 2030 zo’n 380 euro per jaar meer aan energiebelasting kwijt. De belasting op stroom moet juist met meer dan de helft dalen. Op die manier moet de aanschaf van elektrische waterpompen financieel aantrekkelijker worden.

Het plan moet nog worden doorgerekend door het ministerie van Economische Zaken. Lage inkomens die door de plannen worden geraakt, moeten in het plan-Samsom worden ontzien door bijvoorbeeld de inkomstenbelasting te verlagen, of huurtoeslag en uitkeringen te verhogen.

De maatregelen hebben als doel om Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen te laten uitstoten, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.

Bron: rtlnieuws