5-7-2018: Gasregister gemeenten | NIFE Energieadvies

5-7-2018: Gasregister gemeenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt vanaf deze week een openbaar gasregister bij, met informatie van gemeenten over gasaansluitingen. Gemeenten moeten aan de ACM melden welke besluiten zij nemen over gasloze wijken en over wijken die wél gasaansluitingen krijgen.

Vanaf 1 juli 2018 kunnen gemeenten besluiten dat in gebieden met een bestaand gasnet geen gasaansluitplicht meer geldt voor nieuwe aansluitingen. Dan komt er wel een alternatieve energievoorziening. En heeft een gemeente een warmteplan voor een wijk? Dan worden woningen aangesloten op een warmtenet.

Uitzonderingen

In nieuwbouwwijken komen geen nieuwe gasaansluitingen. Maar er zijn uitzonderingen. Zo mag nieuwbouw een gasaansluiting krijgen wanneer de aanvraag voor een vergunning is ingediend vóór 1 juli 2018. Ook kan nieuwbouw een gasaansluiting krijgen als de gemeente vindt dat aansluiten op gas noodzakelijk is vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang.
Verder is er een uitzondering in gebieden waarvoor gemeenten een warmteplan hebben opgesteld. Is het geplande aantal warmteaansluitingen bereikt? Of: is de afstand te groot voor een warmteaansluiting? Als een afnemer om die reden geen warmteaansluiting kan krijgen, geldt alsnog een aansluitplicht voor gas.

De ‘Energiemarkt in transitie’ staat op de agenda van de ACM de komende jaren. De ACM zet zich in voor een duurzame, betrouwbare én betaalbare energievoorziening. Ze wil de overstap naar duurzame energie efficiënt laten verlopen zodat de energietransitie niet duurder wordt dan nodig is.

Bron: energienieuws.nl