GasTerra werpt licht op rol van fossiel en duurzaam gas | NIFE Energieadvies

GasTerra werpt licht op rol van fossiel en duurzaam gas

GasTerra heeft de rol die (aard)gas in Nederland heeft gespeeld en de komende jaren gaat spelen, omschreven in een document. Zij blikken hierin terug op de laatste 10 jaar en kijken vooruit op de betekenis en functie van deze energiedrager tot 2030.

CO2-neutraal gas

GasTerra verwacht dat CO2-neutraal gas in het lopende decennium en daarna een steeds groter aandeel in de energievoorziening zal krijgen.

Dit houdt niet in dat aardgas snel zal kunnen verdwijnen. Het feit dat de winning in Groningen zal stoppen en de productie uit kleinere velden snel terugloopt, betekent niet het einde van aardgas. Dat zou, met het oog op de ambitieuze klimaatdoelen waar Nederland aan moet voldoen, ook niet verstandig zijn. Aardgas kan als minst belastende fossiele brandstof een aanzienlijke en effectieve bijdrage leveren aan uitvoering van het nationale én internationale klimaatbeleid.

“In een duurzame energie-economie zullen we alles nodig hebben: naast elektriciteit gas, aardwarmte en restwarmte. Elk van deze bronnen is óf al (deels) duurzaam, óf te verduurzamen. Ook gas.” aldus GasTerra.

De brochure Gas in het Nederlandse energiesysteem is hier te downloaden.

Bron: gasterra.nl