3-4-2019: Informatieplicht energiebesparing | NIFE Energieadvies

3-4-2019: Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Hiervoor komt u in aanmerking als u meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruikt. Let op, dit geldt per vestiging.

Glastuinbouw uitgesloten

Glastuinders zijn uitgesloten van de informatieplicht als zij onder de CO2 regeling vallen. Het blijkt dat er ondanks deze vrijstelling toch tuinders worden benaderd door adviseurs en leveranciers, let hier dus goed op.

Stappenplan

Wilt u weten of u moet voldoen aan de informatieplicht? Vul dan dit stappenplan in en u heeft meteen duidelijkheid en eventuele specifieke maatregelen.

RVO

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een speciale afdeling die antwoord kan geven op vragen over de informatieplicht. Ze zijn te bereiken via 088-0424242. Voor meer info zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing