Kansen liggen voor het grijpen | NIFE Energieadvies

Kansen liggen voor het grijpen

De Voedselbank is afhankelijk van voedselgiften om zo mensen onder de armoede grens te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoefte. Met een organisatie die draait op vrijwilligers is iedere euro die wordt uitgegeven, er één teveel.

Om al het binnengekomen voedsel te kunnen ontvangen, sorteren, verwerken en opslaan wordt er veel energie verbruikt, bijvoorbeeld voor de grote koelingen en de loopbanden.

Natuurlijk moet ook de energierekening betaald worden. Daarom koopt NIFE al voor twee locaties energie in. Dit heeft al een jaarlijkse besparing van €5.000 opgeleverd en veel kostbare tijd van vrijwilligers bespaard!

Nog meer besparingen door ANBI

Buiten die besparing regelt NIFE ook de teruggave energiebelasting voor Voedselbank Rotterdam. Zij hebben namelijk een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vaak weten bedrijven niet dat ze met deze status recht hebben op een teruggave energiebelasting. NIFE heeft de Voedselbank hier op gewezen en de afhandeling voor haar rekening genomen. Er wordt contact opgenomen met de Belastingdienst en gezorgd dat alle benodigde documenten worden aangeleverd. Dit heeft Voedselbank Rotterdam een besparing van nog eens €6.740 opgeleverd!