Wat wordt er vastgelegd in een leveringsovereenkomst? | NIFE Energieadvies

Wat wordt er vastgelegd in een leveringsovereenkomst?

In een leveringsovereenkomst zijn alle zaken met uw leverancier vastgelegd. Hierbij kun je onder andere denken aan:

Looptijd

Een looptijd geeft aan voor welke periode de afspraken in de leveringsovereenkomst gelden. Een leveringsovereenkomst kan een vaste looptijd hebben, of voor onbepaalde tijd zijn.

Let op: een leveringsovereenkomst met een vaste looptijd heeft niet altijd ook vaste tarieven! Meestal wordt in de leveringsovereenkomst een stilzwijgende verlenging opgenomen, zorg dus altijd voor tijdige opzegging van uw leveringsovereenkomst.

Tarief

Het tarief in een leveringsovereenkomst geeft aan wat u gaat betalen per geleverde kWh en eventueel een vast bedrag. Dit kunnen vaste of variabele tarieven zijn. Een variabel tarief kan gedurende de looptijd enkele malen worden gewijzigd.

Bandbreedte

Een bandbreedte wil zeggen dat bij overschrijding van deze bandbreedte afwijkende tarieven of een boete gerekend kan worden. Er zijn slechts enkele leveranciers die een bandbreedte hanteren. Onze voorkeur gaat dus uit naar geen bandbreedte.

Betaling

In de leveringsovereenkomst zijn ook betalingsafspraken opgenomen. Deze gaan over de keuze van automatische incasso of acceptgiro.