Stroomproductie uit zon neemt toe | NIFE Energieadvies

Stroomproductie uit zon neemt toe

Nog altijd drukt de relatief hoge temperatuur zowel de lange termijnprijs als de korte termijnprijs. Afgelopen week schommelde de korte termijnprijs hoog in de 16 eurocent en laag in de 17 eurocent per kuub. Voor wat betreft de lange termijnprijzen was er wel sprake van een lichte stijging. De grondstof-prijsstijging zorgde hiervoor. Daartegenover staat wel dat zowel de ‘reguliere’-aanvoer als de aanvoer van LNG zeer goed te noemen is. Daarbij zijn de gasreserves op het moment zeer hoog. De verwachting is dat de gasopslagen ruim 5 maal beter gevuld de zomer ingaan dan het afgelopen jaar; komende zomer met 5 miljard kuub ten opzichte van 1 miljard kuub in 2018.

Vraag steenkool laag, aanbod groot

Onder invloed van de stijgende grondstofprijzen, en dan vooral steenkool en CO2-emissrechten, steeg de afgelopen week de lange termijnprijs van elektriciteit. Niet dat de kou in de lucht zit, maar minder hoge ‘lente’-temperaturen zorgden voor een licht stijging van de steenkoolprijs. Desondanks is de vraag naar steenkool nog altijd laag en het aanbod groot.

De CO2-emmissierechten stegen eveneens afgelopen week. Handelaren hebben meer vertrouwen in een Brexit met een deal waardoor Britten mee kunnen blijven doen in het emissiehandelssysteem en er overschot aan ongebruikte rechten zal ontstaan. De prijs kon hierdoor stijgen tot ruim 21 euro per ton.

Het mooie weer vorige week zorgde weer voor lage korte termijnprijzen. Van veel wind was geen sprake, maar dit werd gecompenseerd door zonneschijn.

De laatste cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek geven aan dat in 2018 ongeveer 8% meer elektriciteit werd opgewekt uit duurzame bronnen dan het jaar ervoor, vooral zonneproductie nam toe. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2018 was 18 miljard kilowattuur (kWh), in 2017 was dit nog 16,7 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 55 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met 27 procent. Met zonnepanelen werd bijna achttien procent elektriciteit opgewekt. In 2017 was dit nog dertien procent. Het aandeel van waterkracht bij de productie van elektriciteit bleef beperkt tot 0,5 procent. Het aandeel hernieuwbare stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe van veertien procent in 2017 naar vijftien procent in 2018.

Daling olievoorraad

De Amerikaanse olievoorraad was afgelopen week gedaald met ruim 8 miljoen vaten ruwe olie, terwijl er rekening gehouden was met een stijging van ruim 4 miljoen vaten, zo blijkt uit cijfers van afgelopen week. Dit heeft voor een tijdelijke stijging van de olieprijs gezorgd. Handelaren zetten later in de week een lagere productie van de OPEC af tegen zwakke macro-economische data in de VS en een recordhoge binnenlandse productie in de VS. OPEC-leden pompten in februari dagelijks 30,7 miljoen vaten op. Dat zijn circa 300.000 vaten minder dan een maand eerder en het laagste niveau sinds 2015, blijkt uit berichten. Volgens analisten heeft de markt de productieverlaging van OPEC tot het eind van jaar in geprijsd, dit zou een snelle stijging van de koers op dit moment tegenhouden.

Aanvankelijk was er een scherpe prijsdaling waar te nemen na een Tweet van de Amerikaanse president Donald Trump over een “manipulatie van de olieprijs” door OPEC. Hij vond dat de olieprijs veel te hoog is geworden, hierna daalde de prijs met circa 3%.