26-07-2021: Subsidie voor duurzame energie blijft liggen: “Geef het uit aan duurzame warmte | NIFE Energieadvies

26-07-2021: Subsidie voor duurzame energie blijft liggen: “Geef het uit aan duurzame warmte

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de subsidiepot voor duurzame energie, de SDE ++, niet voldoende wordt benut. Eind 2019 was er nog 3,2 miljard euro beschikbaar voor verduurzamingsprojecten. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) roept daarom het kabinet op de subsidie te verbreden en het ook uit te geven aan warmteprojecten. “Er moeten op korte termijn een paar tandjes bij.”

Het kabinet had als doelstelling om in 2020 14 procent van het Nederlandse energiegebruik op te wekken uit duurzame bronnen, maar volgens het CBS is dat blijven steken op 11,1 procent. Daardoor is niet al het geld uit de SDE-subsidiepot benut.

De CE Delft deed daarom onderzoek in opdracht van de NVDE naar hoe dit potje wel volledig besteed kan worden. Het onderzoeksbureau doet de aanbeveling om bestedingen naar voren te halen om te voorkomen dat de begrotingsreserve te ver oploopt. Ook adviseert het een statiegeldregeling in te stellen voor het aanvragen van SDE-subsidie, omdat er nu vooral bij zonnepanelenprojecten meerdere aanvragen worden gedaan en alleen de meest lucratieve wordt ontwikkeld. En ook moet er volgens de onderzoekers jaarlijks een actuele raming van de energie en CO2-prijzen worden gebruikt als basis voor de beschikbare subsidie, zodat dit beter uitkomt.

De kracht van getijdenenergie: hoe eb en vloed ons van duurzame stroom kunnen voorzien

Geef duurzame warmte een extra boost

Volgens Olof van der Graag, directeur van de NVDE, moeten er op korte termijn een paar tandjes bij, willen we de klimaatdoelen halen. “Het doel van 49 procent emissiereductie in 2030 is met de huidige plannen nog niet in zicht. De SDE++ is de belangrijkste motor om emissiereductie te realiseren. Afgelopen jaren is er budget voor duurzame energie onbenut gebleven, en soms zelfs teruggestort in de staatskas”, schrijft Van der Graag in een reactie. Hij verwacht dat met de stijgende CO2-prijs en de Green Deal er de komende jaren nog meer geld beschikbaar komt voor de SDE++. “Daarom denken wij dat er ruimte is om de energietransitie een extra boost te geven van twee miljard euro, en dan met name voor duurzame warmte.”

De aanleg van warmtenetten is een cruciaal onderdeel in het verduurzamen van gebouwen.

Ruim de helft van ons energieverbruik bestaat uit warmte, maar de verduurzaming daarvan loopt nog flink achter in vergelijking met elektriciteit. Dat komt omdat warmte het in de subsidieaanvraag verliest van waterstof, zon en wind. Volgens de NVDE moet er daarom komend jaar voldoende geld worden vrijgemaakt voor duurzame warmte-ontwikkelingen zoals geo-, bio- en aquathermie, warmtepompen en e-boilers.

Bron: Change.inc