brandstofprijzen Archieven | NIFE Energieadvies

16-9-2019: Door drone-aanvallen stijgen brandstofprijzen

De prijs van daggas is in één week tijd 3 cent per kuub gestegen. De prijs daalde verleden week licht na de stijging van circa 1,5 cent/m³ als gevolg van nieuwsberichten over het stopzetten van de Groninger gasproductie. Nu de koers van olie plots gestegen is heeft het lange termijn gas ook een extra stijging ondervonden en is er veel onrust op de markt.

Na 2023 produceert Nederland geen gas vanuit Groningen, er zal meer pijplijn gas geïmporteerd gaan worden en ook zal er meer LNG gebruikt gaan worden. Nederland heeft op dit moment een import capaciteit van 12 miljard kuub LNG gas en geheel Europa circa 200 miljard per jaar. Lange tijd heeft Nederland nauwelijks LNG geïmporteerd, dit jaar is hier verandering in gekomen en is het gegroeid van jaarlijks 1 tot dit jaar 10 miljard kuub LNG, op Europees niveau wordt circa 20% van de capaciteit van 200 miljard gebruikt. Verwacht wordt dat binnen enkele jaren de totale import capaciteit gebruikt zal worden om zo de toenemende vraag in te vullen zonder meer afhankelijk te worden van Rusland. Doordat LNG gemakkelijk vervoerd kan worden met schepen over de wereld en het aandeel groeiend is kan aangenomen worden dat prijsverschillen wereldwijd kleiner zullen worden.

Elektriciteit

De korte termijn elektra prijzen fluctueren meer dan we gewend zijn van afgelopen zomer. Wellicht heeft dit te maken met het schralere aanbod van zon- en windenergie. Een andere reden is door de ontstane onrust in de markt welke veroorzaakt wordt door nieuws over Franse kerncentrales. Volgens het hoofd van de Franse nucleaire waakhond ASN hebben 5 centrales een ondeugdelijke las in hun stoomturbines. Handelaren vrezen voor een herhaling van twee voorgaande jaren toen meerdere centrales buiten werking werden gesteld nadat er enkele technische gebreken aan het licht waren gekomen.

De lange termijnprijs is in een week tijd met een paar tiende gestegen onder andere door een stijging van de kolenprijs en de op- en neergang van de prijs van CO2-emissierechten. De emissierechten zijn koers instabiel en worden in belangrijke mate beïnvloed door optimisme dan wel pessimisme over de Brexit en/of over een al dan niet mondiale recessie. De volatiliteit zal vermoedelijk blijven totdat op deze dossiers meer duidelijkheid ontstaat.

Olie                                                    

Verleden week volgde het ene na het andere bericht in de media over uitval van de vraag naar olie en het toenemende productiepotentieel in Amerika. Zo meldde de OPEC in hun maandelijkse rapport uit te gaan tot een toenemende vraag naar olie in 2019 van 1,02 miljoen vaten per dag, dit is in tegenstelling van het rapport van augustus toen werd uitgegaan van 1,1 miljoen vaten per dag, dat zijn 80.000 vaten per dag minder dan een maand geleden gepland. De reden volgens het kartel zijn de tegenvallende economische vooruitzichten. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) heeft op zijn beurt in hun maandelijks rapport aangegeven dat de vraag mogelijk gelijk zal blijven, maar gaat er tegelijkertijd vanuit dat de productie mondiaal verder zal toenemen door groeiende productie in Noorwegen en Brazilië. Hierdoor lijkt de tijd rijp voor een verdere productieverlaging door de OPEC leden.

Extra op de hierboven genoemde rapporten kwamen er vanuit de Verenigde Staten geluiden dat Amerika toenadering zou zoeken met Iran om zo de druk op de oliemarkt te verkleinen.

Deze berichten hebben geleid tot een forse prijsdaling van olie. Echter is de daling van korte duur geweest nadat blijkt dat de productie in Saoedi Arabië ineens flink is gedaald als gevolg van een aanval op productielocaties met drones. Algemeen wordt aangenomen dat de productie enkele maanden gehalveerd zal worden als gevolg van de aanval. De Saoedi’s hebben al aangegeven dat ze hun voorraad, welke o.a. in Nederland is opgeslagen, zullen aanspreken en de Verenigde Staten hebben aangeven indien noodzakelijk dit te doen met de strategische reserves.