btw. acm Archieven | NIFE Energieadvies

Uit welke posten bestaat mijn energierekening?

Levering

De gebruiker betaalt de energieleverancier voor de geleverde energie.

Aansluiting en transport

Om energie bij de eindgebruiker te krijgen, wordt gebruik gemaakt van een netwerk van gasleidingen en stroomkabels. De kosten van dit netwerk worden betaald via de zogenaamde aansluit- en transporttarieven. Een consument kan geen invloed uitoefenen op deze kostenpost. Deze is namelijk gebonden aan het gas- of stroomnetwerk van de betreffende woonplaats. De overheid (ACM) bepaalt daarom de hoogte van deze aansluit- en transporttarieven.

Meterhuur

Dit is een tarief dat wordt betaald voor de huur, het beheer en onderhoud van de meter. De tarieven voor de meters van elektriciteit worden per 1 januari 2008 ook door de overheid (ACM) bepaald.

Energiebelasting & btw

Energieverbruik belast het milieu. Daarom rekent de overheid energiebelasting over het verbruik. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door de energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Daarnaast worden alle energietarieven belast met btw. In totaal bestaat ongeveer één derde van de energierekening uit deze belastingen. Op deze post kan bespaard worden door minder energie te verbruiken.