CO2-handelssysteem Archieven | NIFE Energieadvies

5-11-2018: Brexit werkt door in de prijzen

De gasprijs ging behoorlijk naar beneden de afgelopen week, zowel de lange termijn als de korte termijn. Alle tekenen zijn op het moment gunstig, welke deze daling dan ook mogelijk maken. De temperaturen zijn voor de tijd van het jaar zeer mild. Daarnaast is er veel binnenkomend LNG-transport en eveneens nog veel LNG onderweg naar Europa. In het Verenigd Koninkrijk is de aanvoer van LNG zo hoog dat de LNG-opslag onvoldoende is om de hoeveelheid aan te kunnen. Ook lijkt de Nederlandse LNG-terminal Gate flink op voorraad te zijn, helemaal met het oog op nog drie in aantocht zijnde LNG-tankers. Het sentiment wat afgelopen zomer op de markt speelde, zorg over te lege gasbergingen en ‘angst’ voor een koude en vooral ‘dure’ gaswinter blijkt momenteel onterecht te zijn ingeprijsd en de huidige dalingen dan ook mogelijk te maken.

Elektriciteit

De lange termijn elektriciteitsprijs is de afgelopen week flink gedaald. Oorzaak hiervan lag bij de nog altijd onduidelijke situatie rond de Brexit. Deze onduidelijkheid zorgt op haar beurt voor onzekerheid over de Engelse emissierechten die onderdeel zijn van het gehele Europese emissierechten handelssysteem. Het Verenigd Koninkrijk gaf vorige week aan dat ze bij het mislukken van de Brexit-deal het Europese emissiehandelssysteem zullen verlaten en een eigen CO2-handelssysteem zullen opstarten.  Deze mogelijkheid zorgde ervoor dat de CO2-emissierechtprijs met bijna   € 5,- per ton daalde naar zo’n 16,5 euro per ton. Ook de steenkoolprijs daalde wat tot uitdrukking kwam in lagere lange termijnprijzen elektriciteit. Er was minder vraag naar steenkool, zij het door een andere reden dan normaal; er kon minder steenkool getransporteerd worden door de lage waterstanden in de rivieren waarover het transport plaatsvindt. Steenkool werd dus simpelweg niet gekocht omdat het niet vervoerd kon worden.

De korte termijnprijs elektriciteit zat eveneens in een dalende trend. De redenen hiervoor waren divers. Er was sprake van een behoorlijk grote hoeveelheid duurzame opwek door de aanwezigheid van veel wind. Daarnaast zijn de temperaturen nog altijd mild en zorgt de flinke regenval voor goed gevulde stuwmeren, welke op hun beurt voor meer opwek zorgen. Als laatste blijkt er ook meer vertrouwen te zijn in de Franse kerncentrales, wat een prijsdrukkend effect heeft op de korte termijnprijs elektriciteit.

Olie

Alle onrust over de beschikbaarheid van olie, als gevolg van de Amerikaanse sancties tegen Iran, lijkt voorbij. Dit is o.a. een gevolg van de extra productie van Saoedi Arabië en Libië. Ook de minder positieve groei verwachting van de wereldeconomie lijkt de vraag naar olie te verminderen.

Marktkenners hebben aangegeven dat Rusland zeer waarschijnlijk plannen heeft om de productie op te voeren. Hiermee lijken vervolgens de productiebeperkende afspraken tussen de OPEC leden en Rusland ten einde te komen.

De Verenigde Staten hebben acht landen toestemming gegeven om Iraanse olie te blijven gebruiken, als komende maandag hernieuwde sancties ingaan tegen dat land.

Onder meer Japan, India en Zuid-Korea hoeven voorlopig nog niet volledig mee te doen aan de sancties. Ook China wordt tot de acht landen gerekend, maar dat land is nog in onderhandeling met de Verenigde Staten over de exacte voorwaarden. China is de belangrijkste importeur van Iraanse olie.

De olie voorraad bleek ook afgelopen week gegroeid te zijn, dit is al de 6e week op rij het geval.