consuwijzer Archieven | NIFE Energieadvies

21-8-2019: ACM onderzoekt misleidende werving energiecontracten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt agressieve en misleidende werving bij de verkoop van energiecontracten. Dit doen zij naar aanleiding van signalen van consumenten en ZZP’ers. Ook NIFE trekt regelmatig aan de bel bij de ACM om misstanden in de zakelijke markt te melden.

Voor misleidende werving kunnen consumenten en ZZP’ers een melding doen bij Consuwijzer. Van misleiding is sprake als:

  • De verkoper zegt: ‘U zit helemaal nergens aan vast en kan er altijd vanaf’, terwijl er na het ondertekenen van een contract allerlei voorwaarden blijken te zijn.
  • De verkoper zegt: ‘U gaat de komende jaren veel meer betalen, tenzij u een nieuw contract afsluit.’ Dit kan een onjuiste en misleidende mededeling zijn, zeker als er onvoldoende wordt ingegaan op de omstandigheden en voorwaarden die dat bepalen.
  • Het niet noemen van een mogelijke opzegvergoeding indien de looptijd van het contract van de huidige leverancier nog niet is afgelopen.
  • Het opsturen van een overeenkomst terwijl de klant alleen om informatie heeft gevraagd.
  • Geen mededelingen doen over de bedenktijd van 14 dagen.
  • Het niet doen van een aanbod op maat (dus geen gebruik maken van de persoonlijke omstandigheden zoals het energieverbruik).
  • Geen toestemming vragen voor het inzien van het register met gegevens over het huidige contract (contracteinderegister).

Misleiding zakelijke markt

Bij B2B gebeuren dit soort misleidende zaken evengoed alleen zijn zakelijke klanten helaas minder goed beschermd dan consumenten. Toch vraagt ACM ons deze klachten te melden via Consuwijzer. Zo krijgen ze een goed beeld van de misstanden in de energiebranche. Wij horen op onze beurt graag als u met misleiding te maken heeft. Vaak kunnen we nog wel iets betekenen en hierdoor ook weer andere klanten waarschuwen.

Bron: www.acm.nl