elektriciteit Archieven | NIFE Energieadvies

28-1-2019: Fluctuerende korte termijnprijzen

De gasprijs heeft zich weinig aangetrokken van de korte koude periode. Op een lichte stijging na aan het begin van vorige week daalde aan het eind van de week de prijs voor de lange termijn onder invloed van de stijgende temperatuur en de gelijk blijvende tot licht afzwakkende olieprijs. Voor wat betreft de korte termijn was de kou aan het eind van de week duidelijk uit de lucht, de dagprijs daalde met bijna 2 eurocent per kuub ten opzichte van de prijs aan het begin van vorige week.

De afnemende vraag naar aardgas in de loop van de huidige winter heeft China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) gedwongen om een lading vloeibaar aardgas te verkopen op stand-by offshore in Zuid-Korea. Dat is het tegenovergestelde van wat China heeft ervaren tijdens het winterseizoen 2017/2018, toen de vraag verergerde doordat de overheid gebruikers van woningen en verwarming opdracht gaf om over te schakelen van kolen naar aardgas.

Elektriciteit

Afgelopen week is er weinig veranderd aan de lange termijnprijzen in vergelijk met de week daarvoor. Aan het begin van vorige week stegen de lange termijnprijzen iets, maar aan het einde van de week gingen deze weer iets omlaag. De grondstoffen hadden wat dat betreft weinig invloed op de prijzen. De kolenprijs bleef nagenoeg gelijk. De prijs van CO2 steeg wel licht, waarschijnlijk door meer activiteit en dus meer uitstoot bij de elektriciteitscentrales wegens de koude periode, maar dit had weinig invloed. Aan het eind van de week daalde de elektriciteitsprijs voor de lange termijn dan ook weer, op het moment dat de temperatuur ook iets omhoog ging.

De korte termijnprijzen daarentegen waren hoog de afgelopen week met een hoogste gemiddelde dagprijs van ruim 85 euro per megawatt op donderdag. Duidelijk was dat het winterse weer, lage temperaturen en praktisch geen wind hun invloed hadden op de gemiddelde dagprijs. Ook de korte termijnprijzen ‘normaliseerden’ aan het einde van vorige week en vooral in het weekend met een gemiddelde dagprijs van onder de 45 euro per megawatt op zondag.

Olie

De koers van olie is globaal gezien ongewijzigd afgelopen week. Wel is er een prijsbepalende factor welke op dit moment wat meer aandacht krijgt dan voorgaande weken. Het gaat hierbij om de kwestie Venezuela, het land met werelds grootste zware ruwe olievoorraden. Het gaat met name om de politieke instabiliteit welke ontstaan is door het slechte economische klimaat dat veroorzaakt zou worden door de huidige machthebbers in het land. Verleden week heeft een kandidaat uit de oppositie zichzelf tot president uitgeroepen omdat de huidige kopstukken de verkiezingen in hun eigen voordeel zouden manipuleren. De nieuwe president wordt door Amerika en Europa erkent, maar de andere president, Maduro, krijgt de steun van China, Rusland, Turkije en nog een aantal landen welke stuk voor stuk tegen Amerika zouden zijn. Hiermee is er duidelijk een tweedeling aan de gang waardoor de stabiliteit volledig uit het zicht is geraakt door economische en politieke voor- en tegenstanders. Het gevolg hiervan is dat de toch al sterk teruggelopen Venezolaanse olieproductie nog verder kan slinken waardoor de prijs op kan lopen.