energiebelasting Archieven | NIFE Energieadvies

25-9-2019: Wat gebeurt er in 2020 met de energierekening?

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de energiebelasting voor een gemiddeld huishouden, €100 omlaag gaat in 2020.

Gaslicht.com stelt echter dat het kabinet met lagere gemiddelden rekent dan wat een huishouden in de praktijk verbruikt. Ook uit de cijfers van het CBS blijkt dat huishoudens meer verbruiken dan de gemiddelde van 2525 kWh stroom en 1179 kuub gas waar het kabinet mee rekent. Wordt er gerekend met de cijfers van Gaslicht.com dan valt de besparing een stuk lager uit, namelijk €66.

Ten opzichte van 2018 betalen we nog steeds meer energiebelasting, zo blijkt uit een berekening van Gaslicht.com. Al met al betalen we straks, ondanks deze verlaging, gemiddeld nog altijd €100 meer dan in 2018.

Energiebelasting gas omhoog, elektra omlaag

Net als voorgaande jaren wordt in 2020 de energiebelasting op gas flink verhoogd en daalt de energiebelasting op stroom. Wat opvalt is dat de ‘vermindering energiebelasting’ (heffingskorting) aankomend jaar enorm wordt verhoogd.

Deze belastingvermindering is een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. Dit bedrag wordt met €215,55 verhoogd, van €311,62  naar €527,17. Hierdoor betalen huishoudens minder energiebelasting.

Bedrijven gaan meer betalen voor ODE

De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is net als de energiebelasting afhankelijk van het verbruik. De tarieven voor de ODE zullen de komende jaren alleen maar verder stijgen. Met name de grootverbruikers gaan meer betalen. Het kabinet is van mening dat iedereen een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren. Daarom gaan bedrijven vanaf 2020 meer bijdragen aan de ODE dan particuliere verbruikers. Hun bijdrage wordt twee derde deel, in plaats van de helft nu. De ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas die dient ter financiering van de met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) samenhangende kasuitgaven. De opbrengsten van de ODE vloeien naar de algemene begrotingsmiddelen. Bedrijven krijgen door het verschuiven van de ODE een hogere energierekening.

Bron: gaslicht.com