energiebesparing Archieven | NIFE Energieadvies

Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben (A of B is dus ook goed voor deze norm). Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

De verplichting geldt niet voor:

  • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
  • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.

Check uw energielabel

Het is van belang om te weten welk energielabel u nu heeft om te bepalen of u actie moet ondernemen. Dit kunt u checken via deze link:
https://www.ep-online.nl/ep-online

Hoe kunt u voldoen?

Wilt u weten hoe u kunt voldoen aan de Energielabel C verplichting? Gebruik dan de energiebesparingsverkenner kantoren van de RVO. Hiermee krijgt u inzicht in de investeringskosten, besparing en terugverdientijd.

Te nemen stappen

Als blijkt dat u inderdaad nog actie moet ondernemen dan is het goed om een EPA-adviseur in te schakelen, deze kan adviseren hoe u aan label C (of beter) kan voldoen.
Het kan zijn dat uw maatregelen gesubsidieerd worden, check dus vooral de subsidiewijzer.

Daarna is het zaak om de maatregelen uit te voeren en natuurlijk een nieuw label te laten vaststellen door een adviseur!

Bron: www.rvo.nl