energielabel Archieven | NIFE Energieadvies

24-6-2020: Bent u al bezig met Energielabel C?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal Energielabel C hebben. Dat is een energie-index van 1,3 of beter. Als u op dat moment niet aan de eisen voldoet, mag u het pand niet meer als kantoor gebruiken.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op deze eis. De verplichting voor Energielabel C geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om Energielabel C te krijgen, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Beslisboom van RVO

Wilt u zeker weten of u inderdaad Energielabel C moet hebben? Bekijk dan hier de beslisboom van de RVO. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/03/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf

Ik moet het label hebben, wat nu?

Vraag maatwerkadvies aan bij een adviseur die hierin gespecialiseerd is, het zogenaamde energieprestatieadvies. Met dit advies krijgt u handvatten hoe u het energielabel kunt krijgen. U kunt ook subsidie ontvangen voor het advies maar ook voor sommige maatregelen die u moet nemen. Check hiervoor de subsidiewijzer.