energiemarkt Archieven | NIFE Energieadvies

17-9-2018: Gasaanvoer is herstellende

De prijzen van gas voor de korte en lange termijn zijn onlangs fors gestegen. De stijgingen waren niet gefundeerd volgens kenners in de markt. Aan het einde van afgelopen week kregen de kenners gelijk, de prijzen daalden sterk. Een prijsopdrijvend effect is komen te vervallen doordat de aanvoer vanuit Noorwegen weer toeneemt. Ook zijn de CO2-emissierechten gedaald waardoor de vraag naar gas voor de opwek van elektra minder is.

Het in Doha gevestigde LNG-bedrijf Qatargas heeft een lange termijn overeenkomst voor de verkoop en aankoop getekend met PetroChina International om China te voorzien van ongeveer 3,4 miljoen ton vloeibaar aardgas (LNG) per jaar. China zal naar verwachting één van ’s werelds grootste gasmarkten worden. Qatargas heeft de beschikking over 70 LNG-schepen.

Elektriciteit

De afgelopen week was er na een lange tijd van stijgingen van de lange termijnprijzen sprake van een behoorlijke daling. Deze daling werd mogelijk veroorzaakt doordat de grondstofprijzen te maken hadden met een redelijke daling. De gasprijs zakte en daarnaast daalde eveneens de CO₂-prijs, deze kwam weer eens onder de 20-euro grens te liggen. De prijsdaling van het gas is waarschijnlijk de reden van deze CO₂-daling aangezien een goedkopere gasprijs zorgt voor meer gebruik van gasgestookte elektriciteitscentrales dan steenkool gestookte elektriciteitscentrales. De gasgestookte centrales stoten namelijk de helft minder aan CO₂ uit en hierdoor is er ook minder vraag naar CO₂-emissierechten en kan de CO₂-prijs dus dalen.

De korte termijnprijs trok zich de afgelopen week niets aan van de daling van de grondstoffen en bleef relatief hoog doordat het op het moment simpelweg erg weinig waait waardoor de opwek van windenergie laag is.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde afgelopen week dat het CO₂-uitstootniveau in Nederland vorig jaar even hoog lag als in 1990, namelijk op 163 megaton. Indien de overige broeikasgassen worden meegeteld, is er sprake van een afname van 13%. Volgens de groene organisaties zijn dit zeer slechte cijfers, maar volgens de industrie zijn dit zeer goede cijfers aangezien de productie in die periode flink is gestegen. Verder kwam ook de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) vorige week met een rapport. Hieruit blijkt dat de CO₂-uitstoot van de ruim 11.000 bedrijven in Europa die onder het emissiehandelssysteem vallen, in 2017 met 26% is gedaald ten opzichte van 2005. Dat is ruim onder de reductiedoelstelling van 21% in 2020.

Olie

Afgelopen week heeft de koers van olie een behoorlijke rally meegemaakt. Het eerste gedeelte van de rally had een stijgend karakter en het tweede gedeelte een dalend. De markt is momenteel erg nerveus en reageert op bijna alle geruchten, uitspraken en nieuwe cijfers. Ondanks de volatiele markt blijft de koers van WTI olie uiteindelijk tussen de 65 en 70 dollar schommelen.

De productie van de OPEC landen is in de maand augustus gestegen met circa 420.000 vaten olie per dag. Hiermee is het wereldwijde aanbod naar recordniveau gestegen tot 100 miljoen vaten per dag.

Analisten spreken elkaar steeds meer tegen over de toekomstige prijsniveaus. Waar de ene analist verklaard dat de economische groei ervoor zal zorgen dat de vraag naar olie zal toenemen, verklaard de andere analist dat de vraag naar olie zal afnemen, nota bene door tegenvallende economische groei. Dit kan erop duiden dat de prijs van olie een hoogtepunt bereikt heeft.