engie Archieven | NIFE Energieadvies

3-12-2018: Berekende pauze handelsoorlog

De zwakke prijs voor kolen en het ruime aanbod van LNG-gas in Europa in combinatie met de lage vraag naar gas door de milde weersomstandigheden zorgt ervoor dat de prijs van gas onder druk staat. Er is in de voorgaande weken een mooie daling gezien van de tarieven, momenteel beweegt de koers zijwaarts. Als de temperaturen in Europa bovengemiddeld hoog blijven dan kan een koersdaling ingezet gaan worden omdat ook de gasbergingen redelijk vol zitten.

De waterstofleiding van de Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. De leiding wordt nu op commerciële basis gebruikt voor transport van meer dan vier kiloton waterstof per jaar. Het is de bedoeling dat op een later tijdstip ook waterstof naar andere bedrijven in de omgeving getransporteerd zullen worden.

Elektriciteit

De afgelopen week was de korte termijnprijs een stuk lager dan de week daarvoor. Doordat de temperatuur op het moment hoog is voor de tijd van het jaar en er momenteel redelijk wat wind is voor flink wat duurzame opwek, hebben we te maken met deze lage APX-prijzen.

De lange termijn schommelde de afgelopen week enigszins, maar bleef uiteindelijk redelijk stabiel. Nog steeds is er sprake van een dalende steenkoolprijs doordat er nog steeds moeizaam steenkool kan worden getransporteerd door de lage rivierstanden. Doordat de steenkoolprijs laag is, is steenkool interessanter voor de elektriciteitsproductie dan aardgas. Het meer vervuilde steenkool doet op haar beurt de vraag naar emissierechten stijgen en hierdoor kon de CO2-emissieprijs langzaam stijgen tot rond de 20 euro per ton de afgelopen week.

Engie Electrabel (in België) overweegt om oude vliegtuigmotoren in te zetten om elektriciteit op te wekken. Dat is een erg dure en inefficiënte manier om stroom op te wekken, maar het kan meehelpen om deze winter een energietekort te vermijden. Doordat een aantal Belgische kernreactoren niet beschikbaar is zoekt Engie Electrabel naar extra capaciteit. Een gascentrale in Vilvoorde en twee gasturbines van de elektriciteitscentrale van Langerlo worden opnieuw gebruiksklaar gemaakt. Voorts komen er op verschillende plaatsen extra noodgeneratoren op diesel of gas, en kan het bedrijf dus in een heel extreem geval ook turbojets aanzetten. Engie Electrabel heeft nog negen van die turbojets, die elk jaar wel eens ingezet worden. Elk exemplaar kan snel 17 megawatt extra stroom leveren, evenveel als acht normale windturbines op land.

Olie

Saoedi-Arabië wil de productie van olie verminderen om de prijs van olie te laten stijgen, Amerika wil de productie verhogen om zo de prijs van olie te verlagen en Rusland vertoont wispelturig gedrag. Vladimir Poetin geeft de ene dag signalen af waaruit blijkt dat hij de productie ook wil verlagen en de andere dag geeft hij aan dat hij op dit moment tevreden is met de huidige prijs van een vat ruwe olie. Omdat over de toekomstige productie dus niet veel te zeggen valt is daardoor de handelsoorlog tussen China en Amerika van groter belang. Onlangs hebben beide landen tijdens een bijeenkomst van de G20 in Argentinië een zogenaamde staakt het vuren gesloten. Het gevolg van deze rustpauze is dat Amerika de extra importheffingen welke per 1 januari opgelegd zouden worden met 90 dagen uitstelt, om zo tot overeenstemming te komen over de handelsbetrekkingen. De eisen van Amerika zijn verder onveranderd en het is daarom niet te verwachten dat er overeenstemming wordt bereikt tussen beide landen. Beleggers reageren wellicht te overmoedig op het staakt het vuren, ze zijn bij het openen van de beurs weer aan het inkopen geslagen.