gazprom Archieven | NIFE Energieadvies

12-11-2018: Prijsstijging door productie-uitval

De prijs van gas is gedaald door toedoen van LNG aanvoer en zachte weersomstandigheden in Europa. De temperatuur is momenteel 2 tot 8 graden hoger dan gemiddeld in Europa. Doorgaans is er geen uitval van gasproductie in het winter seizoen, maar nu de prijs sterk daalde werden afgelopen week plotsklaps drie productielocaties door onvoorziene omstandigheden buiten werking gesteld. Daarnaast was sprake van nóg een uitvaller in Noorwegen; de gasverwerkingsinstallatie in Kollnes werd buiten werking gesteld. Door een botsing die ontstond tussen een marine fregat en een olietanker werd de gasverwerkingsinstallatie uit voorzorg stilgelegd. Dit alles zorgde voor een kleine opleving van de gasprijs. Ook een opdrijvend effect werd veroorzaakt door de licht opgelopen prijs van de CO2 emissierechten. Hierdoor werd het aantrekkelijker om elektra op te wekken met gas gestookte installaties.

Het Russische Gazprom heeft zijn oog laten vallen op waterstof om de toekomst van Russisch gas in Europese leidingen veilig te stellen. De Europese landen zetten stappen om de emissies te verminderen, met name door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Gazprom onderzoekt nu de mogelijkheid om emissie-loos waterstof uit aardgas te produceren en dat bij te mengen in het gas dat Rusland aan Europa levert. In de toekomst zou de levering geheel uit waterstof bestaan. Gazprom zou geïnteresseerd zijn in een pyrolysetechniek, waarbij aardgas wordt gescheiden in waterstof en koolstof, zonder tussenkomst van zuurstof. Daardoor ontstaat geen CO2 in het proces, maar kan de koolstof wel als bouwsteen dienen voor andere, bijvoorbeeld chemische, processen. Op die manier zou Russisch gas onderdeel uit kunnen blijven maken van de Europese energiemix.

Elektriciteit

De daling van de afgelopen weken van de lange termijnprijs elektriciteit was aan het begin van vorige week nog aanwezig, maar kwam tot stilstand aan het eind van vorige week. De steenkoolprijs ging iets omhoog en lag aan het einde van de week rond de 92 dollar per ton waar deze de week daarvoor nog rond de 88 dollar per ton lag. Ook de CO2-prijs zat aan het einde van vorige week iets in de lift. De 16 euro per ton van vorige week door de onzekerheid omtrent de Brexit was snel verdwenen en aan het eind van vorige week was deze gestegen naar ruim 19 euro per ton.

De korte termijnprijs had aan het eind van vorige week eveneens met een lichte stijging te maken doordat er minder werd opgewekt door weinig wind. Maar de milde temperaturen in Nederland en de rest van Europa houden de prijzen relatief laag. Dit zorgt er eveneens voor dat er nog geen grote tekorten zijn ontstaan in België ondanks de problemen met de stilliggende kernreactoren.

Olie

Door de ongelooflijke Amerikaanse productievermeerdering van olie, en de minder rooskleurige economische vooruitzichten van de wereldeconomie, is de prijs van olie sterk gedaald. Amerika heeft andere producenten opgeroepen meer olie te gaan produceren om het verminderde aanbod van Iran te compenseren, hierdoor is het totaal aanbod flink opgelopen. Amerika heeft met zijn beleid laten zien een grote invloed te hebben op de prijs van een vat ruwe olie. De OPEC leden hebben het nakijken en beraden zich op het nemen van vervolgstappen, ze zijn voornemens de prijs weer op te krikken d.m.v. beperkende productie afspraken te maken met de eigen leden en Rusland. Dit brengt echter wel het gevaar met zich mee dat als de economie niet voldoende herstelt, en Amerika heeft hierop veel invloed, een hogere olieprijs de economie juist hard treft waardoor de vraag verder afneemt.