grondstoffen Archieven | NIFE Energieadvies

21-1-2019: Grondstofprijzen omhoog door koude

De komst van het koudere weer heeft ook zijn invloed op de prijs van het gas, zij het beperkt tot nu toe. Voor de korte termijn, het daggas, is de stijging het afgelopen weekeinde beperkt gebleven tot minder dan één eurocent

Voor wat betreft de prijzen op de lange termijn viel dezelfde tendens te zien, een lichte stijging van de prijs, maar ook deze stijging bleef beperkt tot minder dan een één eurocent per kuub.

De gasvoorraden zijn op dit moment nog altijd goed gevuld en het LNG-transport gaat nog steeds richting West-Europa aangezien de vraag naar LNG in Azië vooralsnog niet aantrekt.

Kou nog geen invloed op prijs elektriciteit

Aan de daling van de elektriciteitsprijs, in de eerste weken van het jaar, kwam afgelopen week een einde. De lange termijnprijs van elektriciteit ging omhoog, op het zelfde moment dat de lagere temperaturen hun intrede deden. Door de koude steeg de vraag en dus de prijs van steenkool. Door een ongeluk begin vorige week in een Chinese kolenmijn worden de veiligheidseisen opgeschroefd. Dit heeft als waarschijnlijk gevolg dat de huidige importbeperking op kolen in China versoepelt gaat worden. Dit alles leidt tot een stijging van de steenkoolprijs. De CO2 emissierechtenprijs was de afgelopen week weinig in beweging en dan ook weinig van invloed op de prijs. De afwijzing van de Brexit-deal had geen invloed, maar het uitblijven van een deal betekent op zich wel meer onzekerheid betreffende de stabiliteit van de CO2-prijzen.

Aangezien de koude pas aan het eind van vorige week gestart is had deze nog geen invloed op de korte termijnprijs van elektriciteit. Daarnaast was er sprake van voldoende wind waardoor de gemiddelde APX-prijs relatief laag was en pas vanaf afgelopen vrijdag boven de 60 euro per megawatt kwam.

Olieprijs loopt op

Oliehandelaren kunnen bijna niet wachten op goede nieuwsberichten over de handelsbetrekkingen tussen Amerika en China. Dit is onder andere de reden dat de olieprijs al iets begint op te lopen als voorproefje op een positief resultaat, een handelsakkoord kan de economie wellicht weer verder op gang helpen waardoor de vraag naar olie wellicht verder zal stijgen. Ook het feit dat Saoedi-Arabië aangegeven heeft de productie nog verder te willen verlagen geeft opwaartse druk op de koers van olie.

Saoedi-Arabië heeft minder olie opgepompt sinds de jaarwisseling, dit wordt gezien als het naleven van de afspraken met andere producenten om tot een productiebeperking te komen en om zo de prijs op te laten lopen. Er wordt door de markt weinig rekening gehouden met de structurele jaarlijkse export dip als gevolg van de extra vraag naar olie in eigen land.

In Amerika is het aantal boorplatforms afgelopen week gedaald met 25 stuks, de reden is naar alle waarschijnlijkheid de lage marktprijs waardoor er te weinig rendement te behalen is.