grootverbruikers Archieven | NIFE Energieadvies

3-9-2018: Groeiende vraag naar gas

De lange termijncontracten zijn licht gestegen, hiermee lijken ze de koers van daggas te volgen. Daggas wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt voor de opwek van elektra door de verbeterde concurrentiepositie ten opzichte van kolen. Het verschil in de prijs van het daggas en de lange termijn is steeds groter aan het worden, groter dan gebruikelijk. De lagere vulgraad van de gasbergingen in combinatie met diverse onderhoudswerkzaamheden aan productie installaties houden de prijs van daggas op niveau.

Het huidige prijsniveau van gas kan veroorzaakt worden door de behoefte van China. Dit land stimuleert het gebruik van LNG gas waardoor de prijs hiervan stijgt. Kijkend naar de periode januari-juli, nam China 27,9 miljoen ton LNG af, een stijging van 47 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Elektriciteit

De afgelopen week hadden de verschillende stijgende prijzen van de grondstoffen hun effect op de lange termijnprijzen elektriciteit. Door de stijgende olieprijs, maar vooral de stijgende prijzen van steenkolen en CO2-emissierechten liepen de lange termijnprijzen op. De steenkoolprijs kwam boven de 90 dollar-grens door de grote vraag ernaar vanuit China. De CO2 prijs kwam boven de 21 euro per ton, wellicht doordat de ingangsdatum nabij komt voor de hervorming van het emissiehandelssysteem.

De korte termijnprijzen waren de afgelopen week zeer wisselvallig, onderhevig aan schommelingen door het wisselende weer, wat op haar beurt zorgde voor een onregelmatige opwek van wind- en zonne-energie.

Wat betreft leveringszekerheid is hier ook geen sprake van bij de Nederlandse kerncentrale Borsele en de Belgische kerncentrale Doel 1 en 2. Allen liggen voorlopig nog stil. Borsele heeft te maken met een technische storing sinds 4 augustus 2018 en zal waarschijnlijk pas in oktober weer in bedrijf worden genomen. Borsele produceert normaal gesproken zo’n 3 procent van het Nederlandse energieverbruik. Bij de Belgische centrale duurt dit waarschijnlijk nog langer en is de herstart pas in december gepland.

Uit een nieuw voorstel van Minister Wiebes blijkt dat de kosten voor ODE flink omhoog gaan. De ODE gelden worden gebruikt voor het verlenen van subsidie op zonnepanelen, windmolens en benodigde infra. In het voorstel stijgen de tarieven van gas voor kleinverbruikers met circa 84% en voor grootverbruikers met circa 51%. De ODE voor elektra ligt tussen de 42% en 51%.

Olie

Een daling van de Amerikaanse olievoorraden heeft voor een stijging van de olieprijs gezorgd. De daling van de voorraad was niet groot maar handelaren lijken zeer sterk te reageren op deze wekelijkse cijfers in hun beslissing voor aan- of verkoop. Op zich is het logisch dat het om vraag en aanbod gaat, maar dan wordt wellicht de agenda van President Donald Trump vergeten. Het is opvallend dat elke keer dat een stijging van de olieprijs zich voordoet er direct extra zorgen zijn over de handelsoorlog tussen o.a. China en Amerika. De Amerikaanse President heeft eerder al aangegeven dat hij een lagere olieprijs ambieert omdat dit zijn beleid ten goede komt tot aan de verkiezingen in november. Donald Trump heeft afgelopen week nogmaals gedreigd met extra importtarieven nadat de prijs van olie was gestegen.