kolencentrales Archieven | NIFE Energieadvies

1-11-2018: Kolencentrales mogelijk eerder dicht

Klimaatminister Wiebes overweegt het eerder sluiten van een of meerdere kolencentrales. De minister erkende dat Nederland de doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van CO2 in 2020 mogelijk niet haalt. Het gerechtshof bepaalde onlangs in het Urgenda-vonnis dat de overheid meer moet doen om deze doelstelling te halen.

Zonder aanvullende maatregelen komt de daling niet verder dan 23 procent. Het gaat dan om een gat van zo’n 4 miljoen ton CO2. Sluiting van de Hemwegcentrale van Nuon/Vattenfall in Amsterdam zou zo’n 3 miljoen ton opleveren. De sluiting staat nu gepland voor eind 2024.

De minister gaf in het debat over het Klimaatakkoord aan dat hij werkt aan een pakket aanvullende maatregelen dat ingezet kan worden als blijkt dat de doelstellingen inderdaad niet worden gehaald.

Bron: www.energienieuws.info